Polisen får bära turban och huvudduk

NYHETER

Stockholm

Poliser får nu uttryckligen bära turban, huvudduk eller judisk kippa i tjänsten.

Men Rikspolisstyrelsen (RPS) släpper ändå inte helt loss skaparglädjen för huvudbonaderna.

- Det har varit en pågående diskussion. Men det är först nu vi skriver in det, säger kommissarie Marie Andersson, chef för rekryteringen till polisutbildningarna, till TT.

Efter överläggningar med ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) har nu RPS i sin mångfaldsplan klargjort att poliser får bära turban, huvudduk eller kippa i tjänsten. Polisen säger sig inte vilja utestänga några samhällsgrupper från polisyrket.

Efter en granskning fann DO att mångfaldsplanen var ofullständig. Centrala riktlinjer saknades bland annat för hur polisen ska arbeta för att förebygga och motverka diskriminering på grund av etnisk tillhörighet eller annan trosuppfattning.

Stil och säkerhet

Men RPS ställer ändå villkor för huvudbonaderna. Kippan, turbanen eller huvudduken ska ha "passande färg och form" till uniformen. Enskilda poliser ska föreslå vad som är just passande. Huvudbonaden ska sedan bestämmas i samråd med arbetsgivaren. Beslutsmodellen är hämtad från brittisk polis.

Inte heller får kippan, turbanen eller huvudduken ge avsteg från "säkerhetskrav eller arbetsmiljöbestämmelser". Som exempel tar Andersson förberedelser inför en demonstration där stenkastning kan förväntas. Då måste deltagande poliser bära hjälm.

- Det här får inte äventyra den enskildes säkerhet, säger Andersson.

TT: Så då är det turban av och hjälm på som gäller?

- Ja, eller att man jobbar med någonting annat under den kommenderingen.

Sökande

DO Katri Linna påpekar att Sverige har cirka en miljon aktivt troende.

- Det här kan medföra att polisen breddar sin rekryteringsbas. Sedan är ju en polis i religiös huvudbonad en viktig symbol, säger Linna till TT.

Marie Andersson säger att landets polismyndigheter informerats om de nya reglerna och riktlinjerna.

TT: Så när får vi se vår första polis med turban?

- Vi ser fram emot att få vår första sökande på polisutbildningarna som säger att de vill bära religiös huvudbonad, svarar Andersson.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM