DO: ”Motståndet handlar om ovana”

Turban i tjänsten – här är argumenten för och emot

NYHETER

Drygt 84 procent av aftonbladet.se:s läsare är emot att poliser ska få bära turban, huvudduk eller kippa i tjänsten.

Men Katri Linna, Ombudsman mot etnisk diskriminering, tror att motståndet handlar om ovana.

Här listar hon argument för - och mot polisens nya klädsel.

Argument för

Runt en miljon människor i Sverige är aktivt troende. För många är religionen en väsentlig del i det dagliga livet. Att tillåta till exempel turban gör att polisen får en bredare rekryteringsbas.

Polisen visar att man är en myndighet för alla i Sverige.

Nya förebilder skapas inom polisen. Människor med stark religiös övertygelse kan få en känsla att det här yrket skulle kunna vara något för mig.

Det här kan få efterverkningar även inom andra yrkesgrupper, till exempel hos vaktbolagen.

Argument mot

Den som bär huvudbonad riskerar att bli utsatt för rasister.

Det kan innebära en säkerhetsrisk om man genom huvudbonaden inte kan utöva sitt yrke på rätt sätt. Till exempel i lägen där man måste bära hjälm.

Det finns en risk för att allmänheten inte längre känner igen vem som är polis.

Johanna Melén