– Tidsfråga innan svenska däggdjur smittas

Professor: Det här viruset överraskar oss hela tiden

NYHETER

Fågelinfluensan sprider sig över Europa och smittan drabbar nu andra djur än bara fåglar.

I Tyskland har en katt insjuknat och avlidit och i dag blev det känt att också en mård dött av H5N1.

– Det här viruset överraskar oss hela tiden, säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, till aftonbladet.se.

Sex viggar i Oskarshamn, en bergand i Karlskrona och tre viggar i Oxelösund.

För inte så länge sedan var fågelinfluensan något som främst drabbade fjäderfä och människor i tättbebodda områden i Asien. Nu har den kommit till oss.

I dag kom nyheten från Tyskland att en mård smittats av influensan. Tidigare har även tyska katter drabbats.

Smittar däggdjur

– Det här viruset överraskar oss hela tiden. Det är svårt att veta om det är just det här viruset som kommer att utvecklas till en pandemi. Men det är tydligt att det kan smitta däggdjur och även sprida sig mellan olika djur. Det handlar inte om den ganska okomplicerade organism som man tidigare har talat om, säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Högskolan i Kalmar, till aftonbladet.se.

Han följer utvecklingen med stort intresse och säger att vi hela tiden kommer att lära oss mer om hur viruset fungerar.

– Att däggdjur smittas visar bara vilken kapacitet det här viruset har.

En tidsfråga

Hittills har tre svenska kommuner drabbats. Men enligt Björn Olsen är det bara en tidsfråga innan fler platser står på tur. Han skulle inte heller bli förvånad om till exempel en katt eller en mink i Sverige drabbades av fågelinfluensan.

Är risken nu större att även människor i Sverige ska smittas?

– Nej, hos oss är det ingen större fara. Det vi kan känna oro för är våra fjäderfän och vilda fåglar. Det här är absolut ett hot mot den biologiska mångfalden.

– På sikt kan det också bli ett indirekt hot mot människors hälsa om fler fjäderfän i utvecklingsländer drabbas där dessa djur är en viktig del av människors föda.

Läs mer

Johanna Melén