"Barnets mamma måste få hjälp"

NYHETER

Varför lämnar man bort ett nyfött barn till en moské?

Anders Nyman, psykolog vid Rädda barnen, tror att den unga mamman ha r känt sig desperat.

-Man skymtar en tragedi här. Det är en människa som är väldigt, väldigt ensam som har handlat i desperation.

Han utesluter inte att kvinnan har lyckats dölja sin graviditet för omgivningen och att ingen därför har reagerat.

Kan det vara en förlossningspsykos?

- Det kan man inte utesluta, men hon verkar inte helt förvirrad i och med att hon lämnat barnet vid en moské där hon tror att barnet ska tas väl om hand.

Abd al Haqq Kielan, imam och ordförande i Svenska islamiska samfundet, säger att det inte tillhör muslimsk kultur att lämna bort barn till moskéer.

-Man kan inte utesluta att hon känner sig trygg i att lämna sitt barn i moskén. Men det här är saker som man läser om i romaner. Flickan behöver hjälp, säger han.

Karin Östman