Fågelinfluensan har nått Gotland

Två viggar bar på det fruktade viruset

NYHETER

Fågelinfluensan fortsätter att sprida sig snabbt längs den svenska östkusten.

På fredagen konstaterades att två viggar som hittats på isen utanför Sjaustru på östra Gotland bar på den aggressiva formen av fågelviruset H5N1.

Därmed har smittan hittats på fyra platser i Sverige: Oskarshamn, Oxelösund, Karlskrona och Sjaustru.

I samtliga fall rör det sig om andfåglar. Dessutom kom uppgifter på fredagen om att en ormvråk som hittats i Oxelösund möjligen kan ha smittats – i så fall den första rovfågeln.

– Vi har fått reda på att den bar på ett influensa A-virus, men vet ännu inte om viruset är av subtyp H5, säger Jordbruksverkets lokale insatsledare Thomas Svensson.

Det allmänna läget förändras dock inte om vråken skulle visa sig ha varit smittad, enligt Pia Gustafsson, veterinärinspektör på Jordbruksverket.

– Det är en ganska naturlig utveckling. Den har väl ätit av en smittad, död fågel. Det är vad man kan vänta sig, säger hon.

25 smittade fåglar

De två viggarna på Gotland upptäcktes av kustbevakningen på havsisen en bit utanför stranden. Alla normala skyddsåtgärder har vidtagits och hemvärnet har börjat söka efter ytterligare döda fåglar.

Ingen del av strandremsan kommer att avspärras eftersom de två fåglarna hittades ute på isen. Området är ett populärt turistmål sommartid men annars relativt glest befolkat.

– Det är ett ganska lugnt område ur smittspridningssynpunkt. Inga kommersiella besättningar av fjäderfä finns i området, säger Pia Gustafsson.

På fredagsförmiddagen hade Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) hunnit analysera klart totalt 152 fåglar sedan 10 februari. Av dessa har 25 stycken – 23 viggar, en bergand och en storskrake – konstaterats bära på fågelinfluensaviruset av typ H5.

Varför bara viggar?

Varför nästan bara viggar drabbats av viruset är oklart. Viggen är visserligen en vanlig art i svenska vatten men det finns andra arter som är betydligt talrikare, exempelvis gräsand. Pia Gustafsson är förvånad över mönstret.

– Först var det nästan bara svanar som drabbades, och nu är det nästan bara viggar. Kanske gräsänderna inte är så känsliga som de andra, säger hon.

Den snabba spridningen av fågelinfluensan i Europa och Sverige de senaste veckorna verkar dock inte ha påverkat försäljningen av läkemedlet Tamiflu. Enligt Lars Rönnbäck, chef på läkemedelsenheten på Apoteket såldes 2238 förpackningar under februari, en ganska normal siffra.

– Det finns möjligen en liten tendens till ökning nu i mars. Men vi ligger långt från ruschen i oktober då över 13000 förpackningar såldes, säger han.

Fakta/ Fågelviruset

Tidigare:

Roland Johansson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM