”Vapen är inte bara av ondo”

General Michael Moore chattade om värnplikt, yrkesmilitärer och terrorhot

NYHETER
Michael Moore.

   Michael Moore säger: Hej nu är jag här.

HelenBz säger: Vilka är de största hoten mot Sverige enligt dig?

   Michael Moore säger: Det finns alla möjliga hot - även om kanske inte är så stora: terrorism, massförstörelsevapen och en del militära hot också.

fuzzyEskimo säger: På vilket sätt är kvinnor som gör värnplikt en tillgång för det svenska försvaret?

   Michael Moore säger: För att Försvaret behöver bli ett bättre försvar för idag - både här hemma i vår vardagliga verksmhet och sen när vi gör insatser utomlands. Ett bredare perspektiv

lisa säger: Hur ser du på den svenska vapenexporten? Finns det några garantier för att vi inte säljer vapen till diktaturer eller andra tvivelaktiga regimer?

   Michael Moore säger: Den är jättenoga kontrollerad av flera svenska myndigheter så den risken är mycket liten. Sen är det nödvändigt med export för att de industrier som finns ska överleva. Sen är ju vapen idag inte bara av ondo - när vi använder dem t ex utomlands gör vi ju det mkt försiktigt och för att skapa fred och säkerhet.

gustav säger: Anser du att hotet från Ryssland inte längre existerar? Själv kan jag tycka att det är lite oroande att se hur det utvecklas i Ryssland när president Putin verkar gå mer och mer mot envälde... Känns som att det ligger väldigt mycket i barnvisan, "Björnen sover, björnen sover i sitt lugna bo... men man kan dock aldrig honom tro..." /Gustav

   Michael Moore säger: Det finns idag inget militärt hot från Ryssland mot Sverige. Situationen är ju också annorlunda - vi har flera Nato- och EU-länder öster om oss till skillnad mot förr. Sen kan jag hålla med dig - utvecklingen i Ryssland är ju inte bara positiv just nu.

Anonym säger: När man pratar om militära hot mot Sverige talar man mestadels om de närmaste 10-20 åren. Om nu ett nytt hot mot Sverige, av typen Sovjetunionen skulle dyka upp, hår lång tid skulle det ta att rusta upp försvaret till den nivå det hade för 10-15 år sedan?

   Michael Moore säger: Det är en intressant fråga för nivån för 10-15 år sedan var visserligen volymmässigt stor men kvaliteten var skiftande. I dag har vi och satsar på ett mer modernt och flexibelt försvar som kan användas här hemma eller utomlands - och som är modernt.

fuzzyEskimo säger: Hur god är Sveriges beredskap vid en eventuell terrorattack i Stockholm?

   Michael Moore säger: Försvaret ska ju inte enligt riksdagen var den myndighet som ska möta terrorism, det ska polisen möta i första hand. Sen ska däremot försvaret kunna stötta polis och andra myndigheter. Beredskapen är väl så där - det behöver fattas en del politiska beslut till kring hur den här samverkan ska ske i praktiken.

HelenBz säger: En av mina vänner som gjorde lumpen fick åka hem pga av trakasserier för att han var bög är det vanligt i Sverige? Trakasserier överhuvudtaget också?

   Michael Moore säger: Det är nog tyvärr så att det finns en del rester kvar av en dålig människo- och demokratisyn i försvaret (som i samhället i övrigt....). Men vi och vår ÖB jobbar stenhårt med dessa frågor - ingen ska behöva trakasseras i ett försvar som faktiskt finns till för att försvara demokratin.

Saga säger: Vad anser du om att Sverige satsar i princip bara på utlandsstyrkan, och inte har något dugligt invasionsförsvar? Är vi förberedda om vi skulle hamna under någon form av attack?

   Michael Moore säger: Det är inte så att vi bara satsar på det internationell - tvärtom är det faktiskt. Vi har fortfarande många och mkt kvalificerade mark-, marin- och flygförband som har en nationell uppgift. Vitsen med förändringen av försvaret är att förband framöver ska kunna användas till både och - här hemma och utomlands

sgar säger: Varför behöver sverige ett försvar, det är väl ingen som vill anfalla vårt iskalla lilla land?

   Michael Moore säger: Så är det inte tycker jag - just nu är hotet mot oss litet, men vi vet inte hur världen ser ut om 5-10-15 år . Och dagens hot som ändå finns måste kunna mötas. Sen finns det ju många kris-, konflikt och problem områden i världen där vi med andra behöver skapa fred och säkerhet o stabilitet. Vi kan ju inte bara låta alla andra göra det???

ossy säger: Hur stor tror du att risken är för en terrorattack i Sverige? Har risken blivit större efter Muhammed-bilderna? Vilka mål är det i så fall som löper störst risk att drabbas?

   Michael Moore säger: Risken eller hotet är nog mindre här än för andra större länder USA, Storbr, Ryssland, Frankr etc. Men den finns och kan handla om terrorism mot utl intressen i Sverige (ambassader t ex) eller våra ledande politiker eller andra viktiga samhällsdelar. Jag tror inte risken blivit större efter karikatyrerna.

Kurushio säger: Skulle Sverige klara sina åtaganden bättre med en yrkesarmé? Erfarenhet och skicklighet hos enskilda soldater brukar väl generellt vara bättre i en sådan?

   Michael Moore säger: Vi har ju en värnpliktsarmé och vi vill ha kvar värnplikt som grund. Däremot vill vi som Norge, Danmark, Tyskland m fl kontraktera soldater några år efter lumpen. Det inte direkt en yrkesarmé. Men vi behöver ha längre utbildning och övningstider då allt blir mer kompl idag.

Moderator säger: Nu kommer den sista frågan

Boxer säger: Är du den riktiga moore?

   Michael Moore säger: Nej - en svensk kopia....... Ha det bra! Mike

Moderator säger: Tack Michael Moore och tack alla ni som ställde frågor!