Slopa arbetsgivar- avgiften för unga

Kjell, 26, är trött på att så många unga tvingas gå utan jobb

NYHETER

I dag är det många unga som inte får en chans och som heller kanske inte kommer få en chans att komma in på arbetsmarknaden.

Detta är ganska tragiskt men mest oroande.

Om några år går 40- och 50-talisterna i pension, så varför är det INGEN arbetsgivare som är framsynt och tar in ungdomar som låter sig bli inskolade och få en äldre som mentor?

Av mitt yrkesverksamma liv sen jag tog studenten har jag vart arbetslös ungefär två år.

Då fick jag chansen att utbilda mig via en yrkesutbildning som AMS har. Jag gick en restaurangutbildning och blev kock och servitör.

Först då började jag få jobb – men det var sällan fasta och inga jobb på ”riktiga” restauranger, för att jag inte hade någon erfarenhet.

Som jag ser det så är det två aktörer som bidrar till arbetslöshet bland ungdomar: staten och företagen. Dessvärre får man rätt ofta en känsla rätt av att båda parter I N T E bryr sig om ungdomarnas önskemål och intressen, vilket på sikt kan vara farligt.

Ett annat problem som gör det svårt eller som skapat en viss ovilja bland företagarna och arbetsgivare att anställa folk överlag är reformen av sjukersättningen. I dag får företaget stå för kostnaden av personalens sjukskrivning och det kan vara extremt mycket pengar.

För små och medelstora företag kan det vara en skillnad på konkurs eller överlevnad om någon blir sjuk i personalen.

Min syn på hur man ska få ner arbetslöshet överlag ungdomsarbetslöshet i synnerhet är att man måste reformera om sjukersättningen så att arbetsgivaren slipper stå för det mesta av sjukkostnaden.

Dessutom vill jag att staten:

– slopar arbetsgivaravgiften för personer upp till 30 år under de två första åren av en fast anställning och halverad arbetsgivargift för personer äldre än 30 år under samma tid

– underlättar för lärlingsplatser modell Danmark

– integrerar företag på orten där det finns gymnasieskolor, högskolor och universitet för att skapa förutsättningar att ”rätt” utbildningar kommer fram så att företag lokalt kan utvecklas och växa tack vare att utbildade stannar kvar på orten

– skapar förutsättningar att anställa ungdomar och ge dem en mentor, en äldre som kommer att sluta om något år, där mentorn får lära upp den yngre – äldre besitter en enorm kunskap och erfarenhet, den är väl värd att ta tillvara på!

Något måste göras för ungdomarna och det NU!

Kjell Olsson , Lunarsmeknamn: drslang