– Svenska vapen används i Irak och Afghanistan

Läs chattet med fredsaktivisten Ulrika Hävre

NYHETER

   Ulrika Hävre säger: Var hälsade gott folk!

emilsson säger: Hej, jag tycker vapenexport är fördjävligt, men hjälper det verkligen att engagera sig, har du lyckats stoppa något nån gång??

   Ulrika Hävre säger: Det hjälper att engagera sig, jag har inte bidragit till att stoppa någon export direkt, men har bidragit på andra sätt. På det stora hela har det hjälpt historisk sett.

buslisa säger: Hur var det i fängelset, var vakterna sådär hårda som i tv-serierna?

   Ulrika Hävre säger: Det var okej i fängelset. Vakterna var bra men ett visst mått av maktmissbruk förekommer. Men jag har inte sett någon sådan film eller tv-serie så jag vet inte.

gunde säger: Hur är det med vapenexporten idag? Vart sänder Sverige vapen och vad skickas?

   Ulrika Hävre säger: Oj, det var en stor fråga. Vi exporterar väldigt mycket olika vapen och tillbehör till väldigt många olika länder. Det är alltifrån Carl Gustav-granatgevär till radarövervakningssytem. Mycket till USA. Många av våra vapen har använts både i Afghanistan och Irak med flera krig.

Eels säger: Hur många aktioner har du varit med i? Har du varit rädd någon gång?

   Ulrika Hävre säger: Det är mellan 15 och 20 runt om i Europa. Det är både inom fredsrörelsen, miljörörelsen och djurrättsrörelsen.

Ja, det händer ibland att jag är rädd.

Stewie säger: Hur pass öppna kan ni vara med er verksamhet? Är ni rädda att bli avlyssnade av SÄPO?

   Ulrika Hävre säger: Vi är väldigt öppna med våra förehavanden och mål. Civil olydnad med ickevåldsprincipen som grund är ju en öppen handling och öppenheten är viktig utifrån ett säkerhetsperspektiv också. En del uppgifter som vi handhar är sekretessbelagda i vissa sammanhang, allt är vi inte öppna med, men öppenheten är vår grund.

AeT säger: Finns det någon fråga som du tycker är så viktig att du skulle kunna tänka dig att använda våld.

   Ulrika Hävre säger: Nej, jag tror inte på våld, våld föder mer våld.

nikko säger: Tjena! Vad bör man ha för egenskaper för att bli en bra fredsaktivist?

   Ulrika Hävre säger: Lugn, respekt och ödmjukhet inför alla levande varelser vare sig det är djur, människor eller natur. Respekten är nog viktigast, man jobbar inte mot någon eller något utan ser dem som samarbetspartners för att kunna lösa ett problem.

Emil_Idre säger: Varför åkte du i fängelse?

   Ulrika Hävre säger: Ja, det var för en manifestation jag gjorde på Saab i Linköping och vapeninspektionen jag genomförde där.

DiscoStu säger: Vad anser du om försvaret, ska det slopas eller finnas kvar?

   Ulrika Hävre säger: Jag är emot militarismen, men det är en stor fråga som man inte avhandlar i en chatt. Då måste man i så fall gå in och titta på försvarets olika delar och vad de gör och deras resursfördelning.

KalleKula säger: Tror du att vi kommer att få fler eller färre krig framöver? Är Sverige hotat?

   Ulrika Hävre säger: Med tanke på hur vapenexporten och vapentillverkningen ser ut och att vapnen blir tyngre och tyngre så bäddar det naturligtvis för fler och grymmare krig.

I dagsläget verkar inte Sverige var hotat av något krig men att Sverige är neutralt stämmer ju inte.

Ior säger: Vad är det farligaste du gjort under aktion? Har du åkt på däng någon gång?

   Ulrika Hävre säger: Vi är givetvis noga med säkerheten både vad gäller oss aktivister och alla andra, så därför försöker vi undvika alltför farliga situationer, men självklart finns det en viss risk. Nej, jag har inte åkt på däng någon gång.

Dessan säger: Vad driver dig att fortsätta, känns det inte lätt att ge upp ibland?

   Ulrika Hävre säger: Jag handlar utfrån mitt samvete och mitt samvete rymmer inte mord, våld, förtryck och förstörelse. Jag gör det här för att jag måste, för att andras lidande också är mitt. Visst har man svackor men det finns hela tiden någonting som hjälper en upp. Andra människors stöd och engagemang bidrar till att man orkar fortsätta kämpa. Även om man inte gör något direkt själv för djuren eller miljön så kan ens stöd vara mycket hjälp och ett stort bidrag. Visar man sitt stöd så är det också jättemycket värt.

   Ulrika Hävre säger: Tack för ert engagemang.