Advokat ska hjälpa mobbade elever

Lars Arrhenius utsedd av regeringen till barn- och elevombud

NYHETER

Han ska föra de mobbade barnens talan. Advokaten Lars Arrhenius blir Sveriges förste barn- och elevombud.

Foto: PONTUS LUNDAHL/ SCANPIX
Lars Arrhenius har jobbat på advokatfirmor i 16 år och suttit i styrelsen för svenska Unicef.

Mot diskriminering och kränkande behandling av barn och elever. Så lyder den nya lag som börjar gälla 1 april och som ska sätta ökad press på landets skolor att förebygga och hindra olika former av mobbning.

Som konsekvens av den nya lagen har barn- och elevombudet inrättats inom Skolverket.

- Det finns problem med mobbning ute på skolorna. Elever och barn har en svag ställning i samhället och behöver hjälp med rättssäkerhetsfrågor, säger det blivande ombudet, Lars Arrhenius, till TT.

Skolor kan få betala

Ombudet ska informera om lagen och hjälpa skolor i det förebyggande arbetet mot mobbning. Dessutom ska ombudet ha tillsyn över att lagen följs och driva rättsprocesser mot skolor som inte jobbar aktivt mot mobbning. Med aktivt innebär bland annat att alla skolor ska ha en likabehandlingsplan och utreda kränkningar. Rättsprocesserna kan sluta i att skolan får betala skadestånd.

Lars Arrhenius har jobbat på advokatfirmor i 16 år och suttit i styrelsen för svenska Unicef. Nu är han utsedd av regeringen att under sex år vara barn- och elevombud. Till ombudet knyts ett kansli på omkring fem personer.

- Vi letade efter en någon som har erfarenhet av rättsprocesser och som är engagerad i de här frågorna och vill stå på barnens och ungdomarnas sida, säger skolminister Ibrahim Baylan till TT.

Skolan i första hand

När elever känner sig utsatta för kränkningar eller diskriminering i skolan ska de, enligt Lars Arrhenius, i första hand prata med sina föräldrar och skolan om problemet. Om de inte får hjälp kan de vända sig till Skolverket och barn- och elevombudet. Men där kan frågan skickas vidare.

- När någon hör av sig till mig ska jag avgöra om jag ska driva frågan eller om den ska slussas vidare. Till exempelvis till diskrimineringsombudsmannen, säger Lars Arrhenius.

Han tillträder posten från och med den 1 maj. Under april är Ingegerd Hilborn, chefsjurist på Skolverket, hans vikarie.

Elin Hjertqvist/TT