Galningar förföljer 100 000 svenskar

Thomas Bodström: Lagen måste skärpas

NYHETER

Hot, förföljelse och ångest. I år kommer över 100 000 svenskar att utsättas för stalkning - men få fall leder till fällande dom.

-Vi måste skärpa lagstiftningen, säger justitieminister Thomas Bodström.

Thomas Bodström.

Regeringen gav nyligen Brå, Brottsförebyggande rådet, i uppdrag att göra en rapport om stalkning. Resultatet blev skrämmande. 9 procent, nästan var tionde svensk, har någon gång utsatts för upprepade trakasserier och förföljelse.

-Enbart i fjol drabbades 130 000 personer. Det är ett stort problem, säger Thomas Bodström.

Mindre än en tredjedel av offren gör en polisanmälan -och av dem leder bara en femtedel till en påföljd för förövaren.

Vad tänker ni göra åt problemet?

-Vi bör skärpa lagstiftningen. Inom stalkning finns inte alltid fysiskt våld eller direkta hot med i bilden, men förövaren kan trots det förpesta offrets liv, säger Bodström.

"Polisen kan göra mer"

- Även polis och åklagare kan göra mer. De måste lära sig att känna igen problemet och använda sig av besöksförbudslagen.

Stockholms länspolismästare Carin Götblad håller med.

- Vårt bemötande kan bli bättre, säger hon.

Vad kan polisen göra?

-Jobba i team med socialen, frivilligorganisationer och åklagare. Ingen människa ska behöva ha det så här.

De känner ofta varandra

Den vanligaste typen av stalkning sker mellan två personer som haft någon sorts relation.

- De kan ha varit gifta eller träffats helt kort i en bar, säger docent Martin Grann, chef för Centrum för våldsprevention vid Karolinska institutet.

Ofta är det svårt för polisen att göra något.

- Gärningsmannen kanske aldrig har uttalat ett konkret hot. I stället kanske han har ringt tio gånger per dag och skickat flera brev i veckan - en enorm ångest för offret.

Två typer av stalkare - båda kan vara farliga

Den aggressive

Den kärlekskranke