– Alla ska få samma chans

Veronika, 16, tror att färre lagar, regler och skatter skulle ge unga jobb

NYHETER

I Sverige kan du i dag yttra dig om vad du vill, klä dig hur du vill och tro på vad du vill.

Sverige var ett av de länder som införde demokrati väldigt tidigt och sedan dess har det fungerat väldigt bra. Vi är också ett av de länder som släpper in mest flyktingar och försöker hjälpa dem till ett bättre liv.

Vi har även en stor arbetsmarknad i Sverige, med många företag och en stor offentlig sektor. Hur kommer det sig att en och en halv miljon människor i arbetsför ålder ändå står utanför arbetsmarknaden?

Ja, det kan man fråga sig.

Mitt svar är att under den långa tid som Sverige präglats utav socialdemokratisk politik så har en arbetsmarknad full med lagar och regleringar byggts upp.

Exempel; du skattar på alkohol och cigaretter av anledningen att det är farligt för dig och din hälsa.

Men du skattar ännu mera på att ha en person anställd vid ditt företag. Men det är klart, att ha folk anställda är ju otroligt ohälsosamt.

Skulle det vara enklare att anställa människor, så tror jag absolut att det inte skulle vara så många som stod utanför arbetsmarknaden.

När du är 19 år, och precis har tagit examen ifrån gymnasiet och skall börja ditt yrkesliv, då tror inte jag någon vill börja med att vara arbetslös. I din meritförteckning står det: gymnasieutbildning, arbetslös i 2 år.

Alla borde få samma chanser att komma in i arbetslivet. Det skall inte spela någon roll vilken hudfärg, vilket kön eller vilken ålder du har – alla skall ha samma chanser.

Tycker dock inte att man skall kvotera in folk eftersom jag själv inte skulle vilja sitta i en styrelse och veta att jag bara sitter där för jag är kvinna eller för att jag är ung eller har en annan hudfärg, nej där vill jag sitta för jag är kompetent!

Det är något vi skall sträva efter, ett land där arbetsmarknaden har färre lagar, regler och skatter. Där alla får samma chans att komma in i arbetslivet.

Veronika de Jonge , Lunarsmeknamn: ChanelDiamond