Här är hans rekordkrav

Kungen vill höja anslaget till 109,6 miljoner kronor

FÖR TRIST Kungen vill pigga upp parken vid Drottningholms slott. Kostnad: 4,5 miljoner.
NYHETER

Kungen begär över 12 miljoner kronor mer i anslag för nästa år.

Han vill ha en speciell säkerhetsbåge för att kontrollera om besökare till slottet bär vapen.

Men också miljonbelopp för att göra det finare i parken vid Drottningholms slott där han bor.

Om kungen får igenom sina krav blir det en rekordhöjning av anslaget – från 97,5 miljoner i år till 109,6 för nästa år.

Det är en ökning med 12,4 procent.

I budgetunderlaget som nyligen damp ner hos finansdepartementet redogör hovet för vad de vill ha alla extrapengar till.

Kungen vill liksom förra året ha en hel del pengar för att höja säkerheten:

Båge för 4,7 miljoner

”Säkerhetskontrollen vid in- och utpasseringen vid Stockholms slott motsvarar inte dagens krav och är inte i nivå med vad som gäller för riksdag och regering.”

Hovet vill ha en bemannad säkerhetsbåge av samma typ som finns på flygplatser.

Detta beräknas kosta närmare 4,76 miljoner kronor under den kommande treårsperioden.

Bågen registrerar alla metallföremål och eventuella vapen som besökarna bär.

–?Det behöver inte bara handla om skjutvapen, utan det kan ju vara knivar och annat, säger överintendent Bengt Telland.

Kungen begär även pengar till inredningen i slotten – från underhåll av elinstallationer i takkronor till nya mattor.

Victoria blir dyrare

Hovet vill under en treårsperiod också ha sammanlagt 4,5 miljoner kronor till sin magnifika slottspark utanför bostaden i Drottningholm.

Kronprinsessan Victoria slukar för varje år mer och mer av kungens apanage:

”Kronprinsessans alltmer ökade engagemang i statschefens uppgifter medför för hovstaten ökade kostnader för planering, kontorsservice, transporter, säkerhet, information

m m”, skriver hovet.

– Vi vill med det här visa att kostnaderna stiger, eftersom det numer är fler som representerar Sverige, säger riksmarskalk Ingemar Eliasson.

Vill ha snyggare utsikt – och bättre säkerhet

Richard Aschberg