”Både olagligt och olämpligt”

Expert: Polisoperationerna kan vara åtalbara

De polisoperationer som Aftonbladet avslöjat är både olagliga och olämpliga.
Det anser Ingrid Helmius, juris doktor och expert på polisens spaningsmetoder.
– Det kan vara åtalbart på flera punkter, säger hon.

Brotten det kan vara fråga om är tjänstefel, urkundsförfalskning och osant intygande.

Felen är enligt Ingrid Helmius följande:

ARTIKELN HANDLAR OM