Grattis Persson - 8 rätt på 10 år

Så höll han sina 14 löften från sin första regeringsförklaring, 22 mars 1996

NYHETER

Göran Persson firar i dag tio år som partiordförande för socialdemokraterna. Och på tisdag har han suttit tio år som statsminister.

Han avgav sin första regeringsförklaring den 22 mars 1996. Vilka löften har han infriat? Och vilka har han misslyckats med?

Göran Persson 2006.

1. Kampen mot arbetslösheten - till år 2000 ska vi halvera den öppna arbetslösheten till

4 procent.

Ett misslyckande i långa loppet. Persson lyckades inom den utsatta tidsramen, men lyckan blev kortvarig. 4-procentsmålet höll över 2002, men idag pendlar den öppna arbetslösheten kring 6 procent.

2. Stabila och uthålliga

finanser.

Uppfyllt. De svenska statsfinanserna brukar prisas i bland annat OECD:s rapporter.

3. Inflationen ska bibehållas på en låg nivå.

Ja, den har under senare år legat konstant lågt - helt i linje med inflationsmålet om 2 procent plus/minus 1 procents marginal.

4. Goda villkor för företag och företagande.

de och. Vissa förbättringar som slopandet av 3:12-reglerna för fåmansföretag. Cirka 100000 ägare av mindre företag fick det lättare. Samtidigt har företagarna tvingats till större ekonomiskt ansvar vid sjukskrivningar. Enligt en färsk rapport är Sverige fyra i världen när det gäller snabbväxande företag.

5. Ekonomisk brottslighet ska bekämpas.

Ja, 1998 inrättades Ekobrottsmyndigheten som lyder under riksåklagaren men som i vissa fall rapporterar direkt till regeringen.

6. Införande av en sjätte AP-fond.

Genomfört. Sjätte AP-fonden, som ska stödja små och medelstora företag, hade i fjol ett fondvärde kring 15 miljarder kronor.

7. Ytterligare 100000 personer ska få möjlighet till reguljär utbildning, varav 70000 i vuxenutbildning.

Ja, 100000 fick sätta sig på skolbänken

inom Kunskapslyftets ramar för att vidareutbilda sig.

8. Lika lön för lika arbete.

Ett misslyckande. Kvinnorna i EU-länderna tjänar i snitt 15 procent mindre per timme före skatt än männen. Och Sverige ligger sämre till än EU-genomsnittet enligt en rapport från EU-kommissionen.

9. EU-samarbetet ska bättre tas till vara.

Både och. EU-ordförandeskapet 2001 blev en personlig framgång för Göran Persson. Nej till euron i folkomröstningen 2003 ett lika stort bakslag. EU-ersättningen om drygt 760 miljoner kronor för stormen Gudruns skadeverkningar är bra exempel på när EU-samarbetet fungerar.

10. Sveriges militära alliansfrihet består.

Ja. Men vi är med i Partnership for peace och i Natoledda styrkor.

11. Avvecklingen av kärnkraften bör inledas under mandatperioden och därefter fortsätta i jämn takt.

Nej. Och inte heller har det fortsatt i jämn takt. Kraftigt försenat, först 2005 stängde det sista av två aggregat vid kärnkraftverket i Barsebäck.

12. Fusk och överutnyttjande av systemen kan aldrig tolereras och ska bekämpas.

Trögt, men på senare tid har Försäkringskassan lagt ned betydande resurser på att jaga bidragsfusk.

13. Kampen mot arbetslösheten bland invandrare ges förtur. Invandrarnas särskilda kompetens ska bättre tas till vara.

Ja, flera projekt i Ams-regi - "Storstadssatsningen" i miljardklass och "Sin", Särskild introduktion för invandrare. Den sistnämnda startade i september 2004 och hade anslag på 148 miljoner för första året.

14. Miljön, ett ekologiskt hållbart samhälle.

Har inte uppfyllts, något som Göran Persson själv medger.

Leif-Åke Josefsson

ARTIKELN HANDLAR OM