Fler och fler blir långtidsarbetslösa

Jobben viktigaste valfrågan för många

Olika metoder, samma mål Socialdemokraternas Luciano Astudillo förespråkar anställningsstöd, moderaternas Eva Uddén-Sonnegård tror mer på nystartsjobb och skattelättnader.
NYHETER

Långtidsarbetslösheten ökar igen.

60 000 svenskar har gått utan jobb i mer än 6 månader i sträck. Det är 8 000 fler än förra året.

– Det är oerhört oroväckande, konsekvenserna slår särskilt hårt mot ungdomar, säger Luciano Astudillo, socialdemokratisk riksdagsledamot från Malmö.

Jobben blir en av valrörelsens hetaste frågor.

– Vi har två uppgifter nu: att få in de långtidsarbetslösa, förtidspensionerade och långtidssjukskrivna på arbetsmarknaden och att se till att det inte skapas nya långtidsarbetslösa, säger Eva Uddén Sonnegård, moderaternas arbetsmarknadsexpert.

Luciano Astudillo tycker att Sverige borde ha bra förutsättningar just nu. Att nya jobb inte skapas är ett nytt och oväntat problem.

”Det går bra för Sverige”

– Det går bra för Sverige. Företagen gör rekordvinster, alla förutsättningar finns och det som brukar hända är att det kommer jobb när det går bra för företagen men det har inte blivit så och det är ett nytt fenomen, säger han.

Unga drabbas extra hårt.

– Det blir svårare att skaffa bostad och det är sämre löneutveckling om man kommer in sent, säger Luciano Astudillo.

Personlig coach

Moderaterna föreslår att Ams, arbetsmarknadsstyrelsen ska förändras. Arbetsförmedlingen bör få friare tyglar att själva bestämma vad deras pengar ska användas till.

– Varje arbetslös ska få en personlig coach. En handlingsplan för hur han eller hon ska hitta ett jobb bör skrivas direkt, inom 30 dagar. Inte som nu när den skrivs först efter 100 dagars arbetslöshet, säger Eva Uddén Sonnegård.

Nya förslag

Moderaterna föreslår också så kallade nystartsjobb – om man varit utan jobb i ett år, eller 6 månader om man ung, och blir erbjuden jobb ska arbetsgivaravgiften tas bort under lika lång tid som man stått utan arbete. Staten ska kompensera.

Varför behövs det?

– Det tar lite längre tid att komma in på arbetsmarknaden när man varit borta länge. En arbetsgivare anställer ibland hellre någon som inte varit arbetslös lika länge eftersom man är mer uppdaterad, säger Eva Uddén Sonnegård.

Lärlingspraktik

Socialdemokraterna satsar istället på lärlingspraktik, anställningsstöd för långtidsarbetslösa och mer resurser till kommunerna till sommarjobb för unga.

I regeringens jobbpaket vill man öka antalet platser i arbetsmarknadspolitiska program med 40 500. 20 000 plusjobb, 13 000 arbetspraktikplatser och 10 000 utbildningsvikariat ska också vara på gång.

– Jag tror inte på det borgerliga förslaget att det ska bli lättare att säga upp unga, det resonemanget är ologiskt. Det skapar otrygghet. Unga är redan överreprestenterade i otygga anställningsformer. Det är vi som tar provanställningar och vikariat, det är rätt lätt att göra sig av med oss redan, säger Luciano Astudillo.

– Vi moderater föreslår inte några försämringar i anställningstryggheten vare sig för unga eller gamla. Vi vill göra det lönsamt att arbeta och anställa, men inte enklare att säga upp människor. Moderaterna kommer inte att acceptera några försämringar i anställningsstryggheten, säger Eva Uddén Sonnegård.

Sex månader i sträck

Socialdemokraterna vill:

Moderaterna vill:

Arbetslösheten i siffror

Karin Abrahamsson ([email protected])