Politisk webb-tv ska minska klyftan

NYHETER

Nu ska Stockholmarna få större insyn i den politiska processen. Stockholm står nämligen i startgroparna för att sända kommunfullmäktige i webb-tv.

- Förhoppningsvis kan det minska klyftan mellan politiker och medborgare, säger utbildningsnämndens ordförande Nina Ekelund (kd), som ligger bakom förslaget.

Det är främst döva och gravt hörselskadade som ska kunna dra nytta av satsningen.

Clarence Frenker