M vill sänka seniorers skatt

NYHETER

Moderaterna vill sänka eller avskaffa flera skatter för att gynna personer över 65 år och på sätt möta problemen med en allt äldre befolkning.

Ett av förslagen är att reavinstbeskattningen sänks för pensionärerna så att de ska få bättre råd att byta till en mer anpassad bostad. Moderaterna kallar det att frigöra trygghetssparandet, vilket innebär att den beskattningsbara vinsten efter köp av ny permanentbostad reduceras med upp till en halv miljon kronor per person i hushållet.

TT