Nationalmuseum hotar att stängas

Kräver 5 miljoner mer i anslag

NYHETER

Nationalmuseum hotas av en ekonomisk kris.

Utan ett extra tillskott på fem miljoner tvingas museet stänga.

156 personer riskerar att bli av med jobbet.

Foto: LINA BOSTRÖM EINARSSON
Stort underskott Nationalmuseum har dragits med ekonomiska problem i flera år.

Nationalmuseum har haft ekonomiska problem i flera år. Det började när Moderna museet bröts loss och blev en egen myndighet 1999. Den budget Nationalmuseum då fick var för snålt tilltagen. Det har lett till ett underskott som följt med år efter år.

Konst för 10 miljarder

I november förra året uppvaktade museiledningen regeringen. Kravet är en ökning av anslagen med 5-8 miljoner i vårbudgeten.

-Vi förvaltar konst för

tiotals miljarder. Kan vi då inte få fem miljoner för att råda bot på vårt strukturella underskott är det något som är fel, säger museichefen Solfrid Söderlind.

Tvingas att stängas

På regeringens uppdrag har hon gått igenom olika lösningar. Slutsatsen är att utan extra pengar är en stängning det enda alternativet.

Museet omvandlas då till ett magasin, helt stängt för allmänheten.

Personalen på 156 personer sägs upp och bara de som behövs för att ta hand om konsten får jobbet tillbaka.

-I Bagdad stängde man nationalmuseet i början av Irakkriget men att göra det i Sverige i fredstid vore mycket sorgligt, säger Solfrid Söderlind.

Förra våren tillsatte regeringen en utredning för att se över museets kostnader. Utredaren Jane Cederqvist gav ledningen högt betyg. Hon skriver:

"Kostnadsmedvetenheten bland cheferna är hög. Andan är professionell och strukturen god, det råder ordning och reda".

Inom kort planerar museiledningen att uppvakta kulturminister Leif Pagrotsky.

Störst i Norden

Departementsrådet Göran Blomberg, som handlägger ärendet på kulturdepartementet, säger:

-Ambitionen är att museets ekonomi ska komma i balans och att det ska fortsätta att vara öppet.

Nationalmuseum är Nordens största och äldsta konstmuseum. Konstskatten innanför dess väggar är en av de största rikedomar staten har.

1,5 miljoner besökare

Elisabeth Marmorstein