– Ta ert ansvar!

Anna, 20, tycker att Sverige inte har rätt att kalla sig demokrati

NYHETER

Bidrag till statistiken: ett stycke land. Drygt nio miljoner invånare.

Två olika sorters rasism. Ingen rasism mindre allvarlig än den andra, men de har olika grogrunder. Genom att förstå dessa grogrunder kan vi motverka alla varianter av främlingsfientlighet.

Den första av de två sorterna är den öppna rasismen. Den rasism som lockar anhängare av extrempartier, där våld och slagord är lika med demokrati.

De som växer upp till att bli rasister – ja, det är ju ingenting man föds till – är ofta mycket utsatta personer. Svikna av familj, skola och samhälle.

Nävarna är kanske det enda språk man har lärt sig. Att samlas i en grupp och uppleva kamratskap är kanske enda chansen till någon slags närhet. Trots att själva gemenskapen ligger i att hata.

Lyckligtvis är den här rasismen lätt att göra någonting åt. Erbjud annan gemenskap! Skapa fler aktiviteter för ungdomar och bli bättre på att upptäcka de med problem på ett så tidigt stadium som möjligt.

Stöd nazister som vill hoppa av.

Den andra sortens rasism är svårare och mer obehaglig. Nämligen smygrasismen.

Den är svår för den upptäcks sällan. Den är obehaglig, för den tar fram sidor hos oss själva som vi inte vill kännas vid.

Dessutom är smygrasismen komplex. Den bygger på allmänna och stereotypa föreställningar som sprids via media, blandat med avundsjuka och rädsla för det okända.

But let’s face it. Sverige är sina medborgare. Vi har inte rätt att kalla oss en demokrati om vissa grupper i samhället ständigt missgynnas. Främlingsfientlighet är lika mycket att bli nekad ett jobb på grund av sitt utländska namn, som en käftsmäll eller spark i magen.

Lagarna kring diskriminering bör om inte skärpas, så åtminstone sättas i bruk.

Vardagsrasismen är dock ingen statlig fråga. Tänk själv på den gången du blev orättvist behandlad, hur arg och frustrerad du blev. Låt ingen annan behöva uppleva detsamma!

Ytterligare ett bidrag till statistiken: du själv. Att inte inse sitt eget ansvar är den största okunskapen. Att inte välja också ett val.

Anna Thulin , Lunarsmeknamn: A85