Mäklarsamfundet tillbakavisar avslöjande om fejkade bud

"Gamla rykten och skitsnack"

NYHETER

Nära nio av tio av Aftonbladets nätläsare litar inte på mäklare.

Av drygt 40 000 läsare saknar mer än 85 procent förtroende för yrkeskåren.

– Det handlar om gamla rykten och skitsnack, säger Lars Kilander, vd på Mäklarsamfundet, till aftonbladet.se.

I ett kommande program visar TV3:s "Insider" hur de stora mäklarhusen kan tänka sig att delta i skattefusk, svart lägenhetshandel, lockpriser och riggade budgivningar.

Framför en dold kamera påstår mäklare att det finns bud på lägenheter. Bud som i själva verket inte existerar utan är till för att trissa upp priserna.

I samband med avslöjandet ställde aftonbladet.se frågan: "Litar du på mäklare?". Vid 16-tiden hade över 40 000 läsare svarat. Drygt 85 procent litar inte på mäklare.

Lars Kilander är vd på Mäklarsamfundet.

–Det är naturligtvis tråkigt att ni får den typen av svar. Men vi har fått helt andra siffror när vi har gjort mätningar om förtroende.

– Den som själv anlitat en fastighetsmäklare har en betydligt mindre negativ inställning än till exempel hyresgäster som saknar erfarenhet av mäklare.

Vad beror det på?

– Det handlar om gamla rykten och skitsnack.

Men det förekommer ju bevisligen att mäklare luras så helt osanna kan ju inte ryktena vara?

– Det här handlar om brottslig verksamhet och det försiggår i alla branscher.

– Hur vanligt är det?

– Jag har varit 25 år i branschen och kan säga att det här är väldigt ovanligt.

Lars Kilander menar att det snarare är säljarna och inte mäklarna som riggar priserna.

– Det händer att de använder sina bekanta för att bjuda eller gå på visningar.

Hur ska man som köpare veta om det går att lita på mäklaren?

– Det kan man inte veta i förväg. Mäklarjobbet handlar om förtroende. Man ska vara uppmärksam som köpare och till exempel fundera lite extra när folk hoppar av budgivningen.

För att få arbeta som mäklare måste man, enligt Kilander, vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Där kontrollerar man om mäklaren finns i brottsregistret eller har någon anmärkning hos kronofogden. Nämnden gör också stickprovskontroller bland mäklare.

Hur ska ni göra för att få upp förtroendet för mäklare?

– Vi måste reagera stenhårt på de som har svärtat ner branschen.

Johanna Melén