Språkstudenter allt sämre på grammatik

NYHETER

De nya engelska- och svens-kaeleverna på Göteborgs Universitet har blivit sämre i grammatik och skrivning. Nu sänker engelskainstitutionen kraven.

- En del studenter vet inte ens vad ett substantiv är, säger Pia Köhlsmyr, universitetslektor i engelska till GP.

- Men vi kan inte sänka kraven hur mycket som helst. Samtidigt som luckorna ska täppas till måste ju studenterna få nya kunskaper, säger hon.

Resultatet på det obligatoriska prov alla studenter gör har gått nedåt sedan 1997.

Allt har dock inte blivit sämre. Engelskastudenterna är i dag bättre på uttal och att uttrycka sig muntligt, enligt GP.

Aftonbladet