Freivalds kände till hemside-kontakter

Sverigedemokraternas sajt stängdes efter Muhammed-publicering

NYHETER

Stockholm (TT)

Utrikesminister Laila Freivalds kände på förhand till de kontakter UD tog med företaget som stängde Sverigedemokraternas nättidning.

Stängningen av nättidningen den 9 februari, som skedde sedan teckningar av profeten Muhammed hade publicerats, fick hård kritik. Stängningen skedde sedan UD-tjänstemannen Stefan Amér tagit kontakt med webbhotellet Levonline.

Statsminister Göran Persson gick hårt åt Amér:

– Han kan ha hur starka personliga uppfattningar som helst, men med en politisk ställning som sakkunnig i utrikesdepartementet ska han hålla sig borta från den typen av aktiviteter, sade Persson till TT några dagar senare.

”Inga påtryckningar”

Freivalds försvarade UD-kontakterna med Levonline och sade att det handlade om att informera företaget om konsekvenserna av bildpubliceringen.

Freivalds förnekade samtidigt att hon känt till kontakterna på förhand.

Detta motsägs nu av ett yttrande som Carl Henrik Ehrenkrona, rättschef på UD, sänt till justitiekanslern (JK).

”Den 8 februari kontaktade en tjänsteman i departementet, efter samråd med utrikesministern, företaget som hyste hemsidan”, skriver Ehrenkrona, enligt Riksdag&Departement.

Enligt Ehrenkrona handlade det dock inte om några påtryckningar från Amérs sida – det ska ha rört sig om ett erbjudande om att ge information om läget. I yttrandet anser Ehrenkrona att det därmed inte finns någon anledning att kritisera Amér för det inträffade.

JK ska bland annat utreda om Stefan Amér gjort sig skyldig till tjänstefel, skriver Riksdag&Departement.

I yttrandet till JK skriver Ehrenkrona vidare att Stefan Amér och webbhotellet Levonlines vd träffades efter telefonsamtalet. Då informerade han om den karikatyrtävling som Sverigedemokraternas nättidning utlyst och de konsekvenser den fått.

”Efter samråd"

”Inga som helst påtryckningar eller övertalningsförsök utövades av tjänstemannen, som tvärtom särskilt underströk respekten för yttrandefriheten”, skriver Ehrenkrona.

Enligt honom konstaterade Levonlines vd att informationen som gavs inte föranledde några särskilda åtgärder från företagets sida.

”På kvällen följande dag fick utrikesdepartementet kännedom om att företaget efter kontakter med Säkerhetspolisen hade tagit bort hemsidan från sin server”, skriver Ehrenkrona vidare.

Dagen efter det att UD kontaktat webbhotellet Levonline och det hade stängt ned Sverigedemokraternas hemsida, den 10 februari, ställde TT en fråga till utrikesminister Laila Freivalds:

TT: UD-ledningen har inte på något sätt uppmanat tjänstemän att ringa det här bolaget?

– Nej, men jag kan inte styra tjänstemännens arbete i detalj, svarade Laila Freivalds.

I UD:s inlaga till JK framgår det däremot att tjänstemannen kontaktat Levonline ”efter samråd med utrikesministern”. Samråd mellan en tjänsteman och minister innebär att den senare godkänner vad tjänstemannen ska göra.

I radions P1 Morgon på måndagen sade Freivalds dock att hon blev överraskad av frågorna från journalisterna. Freivalds trodde att frågan gällde huruvida det var UD som hade stängt hemsidan, sade hon till P1 Morgon.

TT