Unga tror inte de får drömjobbet

NYHETER

Killar vill jobba med teknik och data.

Tjejer med kultur och media.

Men bara en tredjedel tror att de får sitt drömjobb.

Lunarstorms enkät bland ungdomar mellan 15 och 22 förra veckan visar att kultur och media är det unga helst vill jobba med.

– Det är kreativa och självständiga jobb, så jag förstår det. Jag skulle nog svarat likadant, säger Ulla Arnell-Gustafsson som är docent i sociologi och forskare på Arbetslivsinstitutet.

Bartender och företagare

Enligt Ungdomsbarometern, där unga fått rangordna 79 yrken är bartender, egen företagare och fotograf/regissör/filmare, de mest åtråvärda jobben.

Därefter följer designer/formgivare, skådespelare/artist, polis och journalist.

– De flesta vet att utsikterna inte är så stora och att arbetslösheten är stor inom kultur- och mediesektorn, så alla väljer inte att utbilda sig till dem. Ju äldre man bli desto mer realitetsanpassad bli man, säger Ulla Arnell-Gustafsson.

Många esteter

Men fortfarande är media och estetisk utbildning på gymnasiet mycket större än efterfrågan. Och det kommer inte att förändras de närmaste åren om man får tro SCB:s arbetsmarknadsprognoser.

Enligt dem är det bland vårdyrken, vissa läraryrken och VVS-installatörer som utsikterna är störst om man vill vara säker på att få jobb.

– Det kommer inte att finnas jobb åt alla unga när de går ut och konkurrensen kommer att vara fortsatt hård, men om man ser i ett längre perspektiv så kommer mer arbetskraft att behövas. Om 15 år kommer det vara underskott, säger Ulla Arnell-Gustafsson.

Generationsskifte

Årskullarna från början av 1990-talet, de som går i högtadiet nu, är de största på länge. De är fler än 40-talisterna.

Framtidsforskaren Thomas Lindh befarar att det blir svårt för de unga att ta över efter den stora gruppen 40-talister som snart gå i pension.

– Det finns mycket arbetskraft, men de har ingen erfarenhet och inte alltid de efterfrågade utbildingarna, säger Thomas Lindh.

Få vill bli lärare – men lärare behövs

De yrken som är minst attraktiva i Lunarstorms enkät är industrin, naturvetenskap och jordbruk. Läraryrket ligger också ganska lågt i prioritet.

Men enligt Högskoleverkets senaste undersökning kommer efterfrågan på personal med pedagogisk utbildning att öka. Förskollärare, tandläkare eller fritidspedagog är framtidsyrken. Också läkare, biomedicinsk analytiker och yrkeslärare behövs det fler av.

Däremot finns det fler gymnasielärare, konstnärer och journalister än vad som behövs på arbetsmarknaden.

Naturvetare och bibliotekarier kan också få svårt att få jobb om några år.

Pessimism

En tredjedel av de som svarat på Ungt vals nätenkät förra veckan tror att de kommer att få yrket de drömmer om och pessimismen växer ju äldre man blir.

De yngsta har störst framtidstro. Mer än hälften av de tillfrågade mellan 10 och 15 tror att de får drömyrket. Av de svarande mellan 35 och 55 år tror de flesta att de aldrig kommer att få jobbet de helst vill ha.

Det här vill vi helst jobba med:

Ungdomsforskarens tips:

Framtidsforskarens tips:

SCB:s barometer

Högskoleverkets tips:

Karin Abrahamsson ([email protected])