Mejeristopp för 27 gårdar efter giftlarmet i mjölken

NYHETER

Malmö

Arla och Skånemejerier har stoppat 27 gårdar från att lämna mjölk efter helgens larm om cancerframkallande mögelgift i mjölken. Två mjölkleveranser innehöll halter som överskred Livsmedelsverkets gränsvärden.

När mejeriföretagens rutinkontroll upptäckte förhöjda halter av mögelgiftet aflatoxin i mjölken startade en lika rutinmässig spårning som slutade i kofodret och Svenska foders fabrik i Åhus i Skåne.

– Det är lite sent att hitta aflatoxin i mejeriernas kontroll. Det borde ha upptäckts tidigare i hanteringen, säger Ulla Nordström, enhetschef vid Livsmedelsverkets tillsynsavdelning.

Rismjöl

Det är fodertillverkarens ansvar att kontrollera råvarorna, påpekar Livsmedelsverket. I det här fallet handlar det om rismjöl från en skånsk risfabrik som importerar sitt ris från Asien. Hos Svenska foder vet man ännu inte hur rismjölet kunnat slinka igenom deras kontroll, men har sedan två veckor bytt råvara.

Gränsvärdet för aflatoxin är satt väldigt lågt i just mjölk eftersom det är ett livsmedel som konsumeras i stora mängder.

– Men akut är det inga problem om gränsvärdet överskrids vid något enstaka tillfälle. Men självklart ska det här inte finnas i mjölken och därför ska man vidta åtgärder, säger Ulla Nordström.

Sanering

Livsmedelsverket kommer däremot inte att ingripa ytterligare utan nöjer sig med att mejerierna har agerat.

– En gång i månaden gör vi rutinkontroller av aflatoxin. Vi hittade halter över gränsvärdet hos två enskilda bönder och har stoppat mjölkleveranser från sammanlagt 23 gårdar som vi vet har fått fodret, säger Lotta Törner, informationsdirektör hos Skånemejerier.

Fodret ska vara utbytt senast på onsdag och efter att silon sanerats och nytt foder tagits in kan mjölk börja levereras igen efter 72 timmar.

Arla har stängt av fyra av sina mjölkleverantörer.

Ät inte nötter som skrumpnat

Britt Ledberg/TT