"De drivs av samma krafter som de manliga pedofilerna"

NYHETER

Ingenting skiljer en kvinnlig pedofil från en manlig.

Det säger Anders Nyman, psykolog på Rädda Barnen.

- Män använder våld oftare, men drivkrafterna är desamma.

Foto: Foto: PETER KJELLERÅS
Anders Nyman, barnpsykolog.

Vad driver en kvinnlig lärare att ha sex med sina elever?

Både i Sverige och utomlands finns en rad fall liknande det nu aktuella i USA.

Enligt Anders Nyman handlar det oftast om psykiskt sjuka människor med naiva och pedofila personligheter. Människor som har svårt att klara av vuxna normala relationer och sexualitet.

"Egna övergrepp"

-I bakgrunden finns det påfallande ofta inslag av social utslagenhet och erfarenhet av egna övergrepp, säger Sven Å Christianson, professor i psykologi vid Stockholms universitet.

-Att gå in i vuxna, jämlika relationer kräver identitet och självvärde. Det har inte de här människorna.

Enligt honom utnyttjar förövarna sina offer som objekt att rikta sina egna känslor mot. För att det ska fungera krävs ofta att barnet lockas in i relationen på ett sätt som liknar frivillighet.

Kan pågå under lång tid

Anders Nyman berättar att manipulationen kallas för "grooming" (förslagen uppvaktning) och kan pågå under lång tid före själva övergreppen.

-Det är ett sätt att göra offret medgörligt och få honom eller henne att tro att de är med om det frivilligt, säger han.

Tror att de gör "gott"

-Och det är ju det som alla pedofiler säger: "Om du bara visste hur lätt det är att få barnen med på det här".

Enligt Nyman kan vissa av kvinnorna utföra övergreppen i en slags övertygelse om att de gör något "gott" som inviger pojken i sexualitetens värld.

Ingenting talar dock för att det är en positiv erfarenhet de bjuder sina offer på.

Skapar stor förvirring

- Alla barn vill vara normala. Och det är inte normalt för ett barn eller en ung kille att ha en sexuell relation med en tant, säger Anders Nyman.

Sven Å Christianson håller med:

-Pojkarna är i begynnelsen av sin egen sexuella utveckling och sitt identitetstagande. Att utnyttjas av en vuxen kvinna skapar stor förvirring, säger han.

-Mest illa far nog pojkar som utnyttjas av sina mödrar, som därmed drar in barnen i sin egen psykiska sjukdom, säger Anders Nyman.

Offren stigmatiseras

Att många pojkar fantiserar om en sexuell relation med sin skolfröken innebär inte att ett förverkligande skulle vara positivt.

-Det är skillnad på fantasi och verklighet. Dessutom får det många negativa konsekvenser när det uppdagas. Förhör, uppmärksamhet, rättegång, stigmatisering, psykologer, poliser, jurister och så vidare.

- Hur lätt är det för en elvaåring att hantera det?

Svenska lärarinnor som dömts för övergrepp

Olle Castelius, Eric Tagesson