Därför gjorde Freivalds fel

Politiker får inte försöka styra medierna

NYHETER

Politikerna har makten över många områden i samhället.

Men när det gäller innehållet i medierna är det stopp – då är det ett lagbrott om de försöker gå in och styra.

– Den fria åsiktsbildningen är grundläggande för demokratin, säger statsvetaren Olof Petersson.

Foto: henry lundholm
Olof Petersson.

När UD-tjänstemannen kontaktade webbhotellet för att få dem att plocka bort Sverigedemokraternas Muhammed-karikatyrer skedde det med utrikesminister Laila Freivalds goda minne.

– Det är ett klassiskt exempel på hur olika önskemål kan komma i konflikt inom en demokrati, säger Olof Petersson.

Även om Sverigedemokraternas karikatyrer kunde anses kränkande och äventyra svenska liv i den muslimska världen var ingripandet i strid med den lagstadgade yttrandefriheten.

– Politiker kan inte, får inte, bör inte försöka styra medierna, säger Olof Petersson.

Aftonbladet drabbat

Det finns gott om historiska exempel på hur statsmakten har försökt kontrollera medierna.

När Aftonbladet grundades 1830 var tidningen en radikal röst i oppositionen mot kung Karl XIV Johan. Det väckte ont blod hos myndigheterna, som försökte stoppa utgivningen med åtal och indragningar. Aftonbladets grundare, Lars Johan Hierta, kontrade med nya ansvariga utgivare och ändrade namnet till Det andra Aftonbladet.

Indragningsmakten, som var en form av censur, togs bort ur tryckfrihetsförordningen 1949.

Får inte publicera vad som helst

Sedan ett par år tillbaka skyddar tryckfrihetsförordningen även webbpublikationer.

– Det innebär inte att man får publicera vad som helst, men myndigheter har inte rätt att förhandsgranska materialet, säger Olof Petersson.

Ansvarig utgivare kan dock, om publiceringen strider mot lagen, åtalas i efterhand.

– Det vanligaste målen gäller vitmaktmusik och våldspornografi, men förtalsmål förkommer också, säger Olof Petersson.

De senare väcks när en tidning kan anses ha kränkt en person.

Det får inte du göra på nätet

Många är aktiva i chattforum och har egna bloggar eller hemsidor, man vad får man göra och inte göra på nätet?

Anders Thoresson