Freivalds avsked – ord för ord

NYHETER

- Välkomna till denna presskonferens, som jag kallat till med anlendning av att jag i dag har fått Laila Freivalds begäran om entledigande från utrikesministerposten, sa Persson.

- Jag har beviljat detta och förordat, tills vidare bo Ringholm att vara utrikesminister, i avvaktan på att vi tillsätter en ny.

-Jag beklagar Laila Freivalds entledigande, hon har varit en kompetent och kraftfull utrikesminister som ställde upp för regeringen och för Sverige i en tid då vi präglades av sorg och förstämning efter modet på Anna Lindh.

- Hon levde då et helt annat liv i kultursektorn, men tog ändå på sig uppgiften att vara utrikesminsiter. Över detta och för detta är jag mycket tacksam och har all anledning att framhålla hennes insatser för vårt land, sa Persson.

Sedan överlämnade han ordet till Laila Freivalds.

- Skälet till att jag beslutat att begära mitt entledigande är att jag bedömer att det i rådande läge är omöjligt för mig att bedriva ett seriöst arbete, sa Freivalds.

- Det är till skada för regeringen, det är till skada för partiet och inte minst för UD. Därför väljer jag att avgå.

-Tack, nu väljer vi att ta frågor innan vi går vidare till kommande arbetsuppgifter, sa Persson sedan och öppnade för frågor under den bara drygt fem minuter långa presskonferensen.

- Jag har ingen anledning att på något sätt göra en annan bedömning än den Laila gör. Hon bedömer det bäst själv. Men situationen är sådan att det är svårt att bedriva ett ordnat arbete och man kan förutse att det kan vara så under en tid framöver.

- Med tanke på den starka lojalitet hon har mot sin organisation och den bakgrund hon själv har som ämbetsman är det ett naturligt steg att ta. Och också naturligt för mig att ställa mig bakom ett sådant beslut.

Anser du dig förd bakom ljuset av Freivalds?

- Jag har ingen anledning att gå in i den diskussionen och kommer inte att göra det heller. Det granskas av JK och det kommer att granskas av KU. Vi får avvakta den granskningen.

Anser du att du blivit vilseledd?

- Vi har tydligen gått förbi varandra i informationshänseende. Jag har inte någon som helst anledning att säga att jag blivit vilseledd. Det är en medveten handling och en sådan handling sker inte mellan två så nära arbetskamrater som en utrikesminister och en statsminister.

Hur förklarar du då att du inte fick informationen?

- Helt enkelt den typ av misstag och felaktigheter som begås i en organisation och som inte behöver ha ett ont uppsåt.

Hur kommer det sig att ni inte diskuterar en så viktig fråga som om man ska vända sig till fria medier – hur kommer det sig att ni inte diskuterade det i regeringskretsen?

- Jag kan räkna upp ett tiotal andra ärenden som jag inte har diskuterat med med statsministern, sa Freivalds.

Varför informerade du inte statsministern?

- Jag såg ingen anledning att göra det.

- Sista frågan, sa Persson sedan, som fick frågan om han var nöjd med Freivalds beslut att gå.

- Det är hennes egen bedömning. Laila Freivalds leder inte bara ett departement i vanlig mening. Hon leder en jättelik organisation som måste ha arbetsro för att fungera väl. Hon gör bedömningen att det är svårt under nuvarande omständigheter.

Där avbröt Freivalds.

- Ursäkta. Men i går kväll hade jag en presskonferens i Bryssel med anledning av valet Vitryssland och den oroande utvecklingen i Mellanöstern. Ingen journalist var intresserad av någon av sakfrågorna. Det var då jag insåg att det här är omöjligt.

Varför utse Bosse Ringholm? Vilka diplomatiska talanger har han? frågade en journalist Göran Persson.

- En fullständigt naturlig åtgärd i avvaktan på att en ny utrikesminister utses så använder jag den vice statsminister som finns och som har utrymme under sin dag för att ta på sig en del av de löpande uppgifter som måste hanteras på UD. Det finns två andra statsråd på UD som sköter sina normala åligganden, naturligtvis, men i avvaktan på en ny utrikesminister har det här varit en metod vi använt förut och som jag kan använda nu också.

- Bosse Ringholm kommer inte att bli utrikesminister, om jag uttrycker mig enkelt och rakt på sak.

Hade inte Carin Jämtin varit mer kompetent?

- Det är möjligt. Men i det här fallet har hon sina löpande arbetsuppgifter. Jag har ingen som helst anledning att göra nånting annat att använda den resurs som finns i avvaktan på att vi får en permanent utrikesminister.

Sedan bröts presskonferensen, som varade i sju minuter

Klockan 7.51 skickade statsrådsberedningen ut inbjudan till den blixtinkallade presskonferensen. Klockan 8.30 tog statsminister Göran Persson ordet.