Kön och ursprung går före - är det rätt?

Wanja Lundby-Wedin chattade om diskriminering på arbetsmarknaden

NYHETER
Foto: lotte fernvall
LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

   Wanja Lundby-Wedin säger: hej nu är jag här! wanja

Strutsman säger: Hej Wanja,

varför behöver vi både anställningstrygghet OCH hög a-kassa. Borde det inte räcka med antingen eller?

   Wanja Lundby-Wedin säger: Nej! Det ena ger tryggheten att behålla eller komma tillbaka till jobbet. A-kassan ger trygghet vid arbetslöshet.

45plus säger: Är svensk med 2 högskoleexamina, men 45 plus. Har sökt alla typer av jobb. Många hundratals om året. Ändå har jag bara fått korta vikariat. Söker jag okval. jobb säger de att jag inte stannar kvar! Vad gör en arbetssugen kvinna som jag?

   Wanja Lundby-Wedin säger: Fortsätter söka, gå direkt till företaget och "visa upp dig". Tyvärr ägnar sig alldeles för många arbetsgivare åt åldersdiskriminering.

Abbas säger: Hej Wanja

Skulle du kunna tänka dig att ta över utrikesministerposten?

   Wanja Lundby-Wedin säger: Nej, jag är facklig ! Det finns så mycket viktigt att göra för att förbättra för medlemmarna.

taxen säger: vad anser du om centerns förslag om förändringen av Las för ungdomar upp til 26 års ålder ?

   Wanja Lundby-Wedin säger: Jag tycker det är ett hån mot ungdomar!

Hälften av alla ungdomar har redan otrygga anställningar, centern vill tydligen att alla ska ha det.

Bernt säger: Min fråga är varför har facket så avskärmat sig från medlemmarna, det finns snart ingen anledning att föreslå medlemsskap. Har varit medlem sen 1963 utvecklingen är skrämmande.

   Wanja Lundby-Wedin säger: Vi har inte avskärmat oss. Mer än 80% av löntagarna är medlemmar och kampen för lön och anställningsvillkor är lika viktig idag som tidigare. Det finns all anledning att fortsätta vara medlem och kämpa för bra avtal.

Jonny säger: Hej! Vilka åtgärder tror du behövs för att fler funktionshindrade ska komma in på arbetsmarknaden?

   Wanja Lundby-Wedin säger: Mer anpassade jobb, bättre lönebidrag och arbetsgivare som tar emot.

Hiwa säger: Vad vet en fack-boss som tjänar drygt 50 000 i månaden om en som har en dagpenning på 320 före skatt?

   Wanja Lundby-Wedin säger: Jag vet hur det är. Jag har inte alltid tjänat bra och jag har människor i min närhet som har en sån situation. Dessutom träffar jag många arbetslösa , senast idag i Trollhättan.

Ali säger: heej Wanja! jag är en invandrare kille..min fråga: varför har vi invandrare svårt och komma in i arbetsmarknaden?

   Wanja Lundby-Wedin säger: Därför att det finns en strukturell diskriminering. Arbetsgivare väljer bort annorlunda namn och mörk hudfärg. Jag tycker det är fruktansvärt och vi jobbar mycket med integrationsfrågor på LO.

fuzzyEskimo säger: Varför ska jag - som medlem i LO, men inte i Socialdemokraterna - tvingas se en del av min medlemsavgift gå till socialdemokratins valrörelse? Det finns ju exempel på fackförbund som gått skilda vägar från sina moderpartier?

   Wanja Lundby-Wedin säger: Därför att det bästa sättet att få genomslag för de frågor medlemmarna vill att vi ska arbeta med är att vi samarbetar med ett politiskt parti som tycker som vi. Kongressen fattar beslut om det. Jämför s och m så ser du vad jag menar.

tadde säger: när var du på sistone på golvet och frågade människor?

   Wanja Lundby-Wedin säger: Just nu sitter jag vid en dator på Lilla Edets pappersbruk.

Felix säger: Under snart 12 år har (s) haft makten i Sverige och under den här tiden har i stort sett ingenting hänt med jämnställdheten i landet, trots att (s) tillsammans med LO profilerar sig som kämpar för just ett jämlikare samhälle. Varför tror du att ingenting har hänt och varför ska man lita på att en röst på (s) i det kommande valet betyder bättre arbetsvillkor för både kvinnor och invandrare, när man inte kunnat lita på det förut?

   Wanja Lundby-Wedin säger: Föräldraledigheten har byggts ut, maxtaxan har införts, förslag om tryggare jobb och rätt till heltid ligger just nu på regeringens bord. Ja, det var något som hänt.

Ric säger: Har inte det här med diskriminering och kvotering gått för långt? Ska inte den som är bäst lämpad för jobbet få det? Varför är ursprung och kön viktigare? Det sänder fel signaler till alla studerande.

   Wanja Lundby-Wedin säger: Jag håller med dig om det. Men, nu är det tyvärr så att kön och ursprung går före - manligt och svenskt! Det kan väl inte vara rätt?

40 år innom vården! säger: Hur kommer det sig att min son som är mindre utbildad än jag, fick jobb som tekniker med högre intudetionslön än vad jag hade för 5 år sedan?? Varför händer ingenting, bara en massa snack?

   Wanja Lundby-Wedin säger: Därför att kvinnodominerade jobb är lägre värderade. Vi jobbar med att förändra, men det finns ett motstånd mot det hos arbetsgivare. Men vi kommer att fortsätta kämpa för lika lön.

Petra säger: Varför vill du inte att strippor ska få vara med i facket - de behöver väl stöd om några?

   Wanja Lundby-Wedin säger: Vi organiserar inte prostituerade, då vi ser det som ett förtryck inte ett jobb. De behöver stöd på annat sätt. Vad gäller strippor så är det okay att organisera så länge det är en laglig verksamhet.

sami säger: vad gör Lo för integration och diskriminering...jag saknar tydlighet från LO's sida på den fråga

   Wanja Lundby-Wedin säger: Vi har jobbar flera år med ett projekt vi kallat "Lika värde och Lika rätt", där vi byggt upp en kompetens kring integrationsfrågor och diskrimineringaslagstiftning bland våra förbund. Sedan jobbar vi för att påverka arbetsgivarna i en riktning som öppnar arbetslivet för den med utländsk bakgrund.

Mohim säger: hej, varför lagtiftar man inte bort diskrimineringen av bl.a. invandrare? Det ska kosta att diskriminera men arbetsgivarna går lätt undan de nuvrande lagarna. Varför ska det vara så enkelt att diskrimenera ett ett demokratiskt land som sverige?

   Wanja Lundby-Wedin säger: Diskrimineringslagstiftningen är relativt ny, så nu handlat det mycket om att arbetsgivarna tar sitt ansvar och att vi fackligt ligger på och ser den lagstiftningen som lika viktig som annan arbetsrätt.

Anarkisten säger: Svara mer konkret på sami's fråga, tack! Ni "jobbar". Jamen, med VAD??

   Wanja Lundby-Wedin säger: Vi arbetar t ex för att alla ska behandlas lika, att våra kollektivavtal ska omffatta alla. Vi accepterar inte sämre löner och villkor beroende på ursprung.

Blatten säger: Hur många 1.a generationsinvandrare är anställda på huvudkontoret i grova drag?

   Wanja Lundby-Wedin säger: ca 15-20, vilket är för lite. Vi är totalt 160 anställda.

ARTIKELN HANDLAR OM