Tjänar miljoner efter sin avgång

Förmånliga pensionsvillkor för statsråden

NYHETER

Laila Freivalds får över en miljon kronor i ersättning redan under det första året efter avgången.

Efter 65-årsdagen är hon garanterad över 50 000 kronor i månaden fram till sin död.

Laila Freivalds är garanterad en avgångsersättning motsvarande statsrådslönen på 93 000 kronor i månaden under hela det kommande året. Detta förutsatt att hon inte får ett annat arbete under tiden. Då räknas avgångsersättningen ned.

Över 50 000 i månaden

Efter ett år är Freivalds garanterad en pension på 51 750 kronor i månaden fram till dess hon fyller 65 år i juni 2007. Efter 65-årsdagen är Freivalds garanterad 37 792 kronor i månaden i statsrådspension. Dessutom får hon uppskattningsvis drygt 15 000 kronor i allmän pension från det så kallade orange kuvertet och ytterligare ett par tusen kronor från sin tid som privatanställd.

Det innebär att hon får över 50 000 kronor i månaden från 65-årsdagen och fram till sin död.

Fått pension förut

Laila Freivalds har sedan tidigare en pension från sin tid som generaldirektör för Konsumentverket på 1980-talet. De förmånliga villkoren för den pensionen innebär att pengarna kan betalas ut utan avräkning för andra inkomster.

Laila Freivalds har redan tidigare fått ut pension, dels från sin tid som generaldirektör för Konsumentverket, dels från sina tidigare perioder som statsråd. Statsrådspensionerna räknades ned då Freivalds arbetade på advokatbyrå i början av 1990-talet och som direktör för dåvarande Teatrarnas riksförbund efter den famösa lägenhetsaffären.

Källa: Statens pensionsverk

Läs mer

Karin Lindblom