Lena Mellin: Persson verkar inte ha varit informerad

"Vad han säger stämmer inte alltid"

NYHETER

Göran Persson har tidigare lagt skulden på en UD-tjänsteman för hur stängningen av Sverigedemokraternas hemsida gick till.

Nu är frågan om han blivit förd bakom ljuset av Laila Freivalds.

Aftonbladets samhällschef Lena Mellin tvivlar på att statsministern var riktigt informerad.

- Utifrån ser man gärna regeringen som ett lag. Men det är de inte på så sätt att de informerar varandra hela tiden om allting.

- Varje departementschef har stor frihet att fatta egna beslut.

Lena Mellin är inte förvånad över att Persson tidigare skyllt grundlagsbrottet att från regeringshåll ingripa mot yttrandefriheten på en tjänstemans misstag.

- När det gällert stängningen av hemsidan verkar han inte vara informerad.

Hur kunde han då gå ut och försvara utrikesministern och skylla på tjänstemannen?

- Persson säger saker hela tiden. Vad han säger stämmer inte alltid. Han kan ju säga att arbetslösheten sjunker fast den stiger.

- Men han gjorde rätt såtillvida att han tog avstånd från att regeringens representant la sig i stängningen av hemsidan.

Vad betyder det här för socialdemokraterna nu inför valet?

- En av deras starka sidor har alltid varit att svenska folket uppfattat dem som regeringsdugliga, kapabla att styra landet.

- Det här är ytterligare en reva i den väven. Uppenbarligen klarade inte Freivalds av jobbet.

- Det är ingen fjäder i hatten så snart före valet.

Idag sa Freivalds med tydlig irritation att hon bestämt sig efter en presskonferens igår när hon skulle tala om Vitryssland men alla som var där ville tala om annat. Förstår du henne?

- Hon drog den enda möjliga slutsatsen. Om ingen vill bry sig om vad hon har att säga om Vitryssland eller Mellanöstern så är det naturligtvis omöjligt att utföra jobbet.

Läs mer

Simone Söderhjelm