Freivalds får miljonpension

NYHETER

Laila Freivalds, 63, behöver inte oroa sig för privatekonomin.

Fram till sin 80-årsdag får hon ut närmare 11 miljoner kronor i pension och ersättningar.

Det närmaste året får hon en avgångsersättning lika stor som hennes nuvarande lön, 93 000 kronor i månaden.

Därefter ger statsrådspensionen 51 750 kronor i månaden fram till 65-årsdagen. Avgångsersättningen och statsrådspensionen minskas dock om hon har andra inkomster under tiden.

Från 65 får Freivalds 37 800 kronor i månaden utöver den allmänna pensionen på runt 15 500 kronor, plus en kompletterande statlig pension, den så kallade ”kåpan” på cirka 2 900 kronor i månaden i max fem år.

Läs mer:

Tidigare artiklar:

Irene Beertema