LO-basen rik på extraknäcken

Styrelseuppdragen ger Wanja Lundby-Wedin en halv miljon extra per år

NYHETER

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin tjänar nästan en halv miljon om året på sina extraknäck i olika styrelser.

Och det är hon inte ensam om bland fackbasarna. Flera av toppnamnen i LO-förbunden drar in hundratusentals kronor på styrelseuppdrag.

Foto: henry lundholm
populär i styrelserna LO:s ordförande nära fördubblar sin inkomst genom styrelsearvoden.

Svenska Dagbladet har kartlagt styrelserepresentationen bland höjdarna i näringslivet och de fackliga organisationerna, och föga förvånande ligger fackpamparna i lä jämfört med näringslivets styrelseproffs – Michael Treschow drar in 7,7 miljoner bland annat som Ericsson-ordförande.

”Sidoinkomsterna ett problem”

Men Wanja Lundby-Wedins arvoden, som tillsammans med årslönen på 680 000 kronor ger henne en total inkomst på drygt 1,1 miljoner, är ett problem. Det anser i alla fall P-O Edin, tidigare chefsekonom på LO och i dag ordförande i bland annat Ams.

– Det får aldrig finnas någon misstanke om att en LO-ordförande tar på sig vissa styrelseuppdrag på grund av bra arvode, säger Edin till SvD. Han har tidigare föreslagit att arvodena i stället ska gå in till LO, som sedan skulle justera upp ordförandens lön med motsvarande summa.

Även om P-O Edin har invändningar mot hur styrelsearvodena disponeras försvarar han LO-ledarens inkomst.

– Det är fyra – fem gånger mer än en genomsnittlig medlem. Det är där det har legat historiskt om man jämför med tidigare LO-ordförande.

Daniel Wiklander

ARTIKELN HANDLAR OM