Säpo: Allvarliga hot efter Muhammedbild

”Det fanns allvarliga hot riktade mot ambassader”

NYHETER

Det fanns allvarliga hot riktade bland annat mot svenska ambassader efter Sverigedemokraternas publicering av en Muhammedteckning på sin hemsida. Det skriver Säkerhetspolisen (Säpo) i ett yttrande till justitiekanslern (JK).

Uppgifterna om Sverigedemokraternas teckningstävling med Muhammedmotiv fick i februari stor spridning i etablerade medier i Mellanöstern, enligt yttrandet.

  Reaktionen på Sverigedemokraternas publicering medförde enligt Säpos uppfattning en risk för att svenska ambassader, myndighetsföreträdare och institutioner skulle kunna utsättas för allvarlig brottslighet. Säpo skriver också att svenskar i utlandet kunde vara i fara, uppger Göteborgs-Posten.

Levonline

  Säpo vill inte ytterligare konkretisera hotbilden:

  – Vi säger mer i det här yttrandet än vad vi sagt offentligt tidigare. Men i grund och botten är inte våra hotbilder offentliga utan redovisas bara för regeringskansliet och myndigheter som behöver ta del av dem, säger Jakob Larsson, pressekreterare på Säpo till TT.

  Enligt yttrandet kontaktades Säpo av en styrelseledamot i Sverigedemokraterna, Adam Marttinen, som undrade om det förelåg någon hotbild mot honom på grund av tävlingen. Säpo tog kontakt med partiet för att, enligt yttrandet, informera om hur situationen bedömdes.

  Säpo tog också kontakt med Levonline, företaget som ägde den server där hemsidan fanns. Enligt Säpo gällde hoten också Levonline.

Rak information

  I yttrandet betonar Säpo att man enbart informerade om hur situationen bedömdes. Hur Levonline skulle agera fick företaget bestämma på egen hand.

  Adam Marttinen anser, enligt GP, att den Säpoman han träffade försökte att övertala honom att plocka bort bilden. Marttinen betonar att tjänstemannen samtidigt sade att han inte fick lov att försöka övertala honom.

  – Det har varit fråga om att ge rak information och i fallet Sverigedemokraterna var den ju dessutom efterfrågad av dem själva, säger Jakob Larsson till TT.

  – De här teckningarna är inte försvunna utan cirkulerar fortfarande på internet. Om vi skulle se motsvarande hotbild igen, skulle vi även då informera om detta, fortsätter han.

  JK utreder huruvida Säpo och UD utövat påtryckningar för att få hemsidan släckt.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM