FI vill tvinga företag till jämställda löner

Partiets valmanifest presenterades

NYHETER

De orättvisa löneskillnaderna mellan män och kvinnor står överst på Feministiskt initiativs (FI) valmanifest.

Företag som diskriminerar kvinnor lönemässigt ska få näringsförbud, anser FI.

Staten ska korrigera diskriminerande löneskillnader mellan män och kvinnor. Korrigeringen ska utgå ifrån en nationell arbetsvärdering utformad av en särskild arbetsvärderingskommitté, som ska utforma mallar för såväl offentliga som privata arbetsgivare. Medlingsinstitutet ska inte utgå från att industrin ska vara löneledande.

– Vi förespråkar inte en statlig lönepolitik där riksdagen sitter och beslutar om löner. Men staten måste ingripa när det pågår en diskriminering, förklarade FI:s talesperson Gudrun Schyman, när valmanifestet offentliggjordes i riksdagen på torsdagen.

Mäns våld mot kvinnor

Utifrån arbetsvärderingskommitténs mallar ska lönerevisioner göras. Företag som inte gör det ska i slutändan få näringsförbud, enligt FI.

Den andra stora frågan i FI:s valmanifest är mäns våld mot kvinnor. FI utgår från undersökningar som visar att var fjärde kvinna någon gång utsatts för våld av en man. Stat och kommun måste ta sitt ansvar för att hjälpa kvinnor och barn som utsatts för mäns våld. Socialtjänstlagen måste ändras så att kommuner ska tillhandahålla kvinnojourer. I dag står det 'bör' i lagen. FI vill också ändra lagen om våldtäkt, så att brist på samtycke konstituerar brottet.

En tredje fråga i valmanifestet är kravet på en individualiserad föräldraförsäkring. I dag tar kvinnor ut 83 procent av föräldraledigheten. Detta påverkar också kvinnors arbetsvillkor och löner.

Kvinnorkarriär

– När en arbetsgivare betraktar en ung kvinna så ser han en potentiell barnafödare. När han betraktar en ung man ser han en potentiell karriärklättrare. Jag tror att föräldraförsäkringen är den fråga som har störst förändringskraft på arbetsmarknaden, sade Gudrun Schyman.

Valmanifestet lyfter också fram kravet på en värld fri från all form av diskriminering samt att samhällsbyggandet måste ske på kvinnors villkor. I dag domineras alla sektorer inom samhällsplaneringen av män, enligt FI.

Från att ha haft närmare 25 procent i opinionen vid sin tillkomst, får FI i dag knappt utslag i mätningarna. Frågan är hur det ska förändras på sex månader.

– Läget kan beskrivas som förtvivlat, men det är nu det börjar. Det är nu vi har skaffat oss en politik. Och lyssnar man på de andra partierna så lyser ju de här frågorna med sin frånvaro helt, sade Gudrun Schyman.

Owe Nilsson/TT