Unga knäcks av att inte få jobb

NYHETER

(AFTONBLADET)

Unga mår allt sämre psykiskt.

Den främsta orsaken är fattigdom. Och den beror i sin tur på arbetslösheten.

Många unga lever i dag under usla ekonomiska villkor till följd av arbetslöshet och sjukdom.

Antalet unga som lever på socialbidrag har ökat.

40 procent av alla som får socialbidrag i dag är 18–29 år.

Den ökade fattigdomen bland unga beror på arbetslösheten. Det konstaterar både Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet i sina rapporter.

Samtidigt har den psykiska ohälsan ökat bland ungdomar.

– Alla studier visar att unga har fler psykiska symptom i dag, säger Yvonne Forsell, forskare i psykiatri vid Centrum för folkhälsa.

 Den psykiska ohälsan har ökat allra mest bland unga.

Antalet unga patienter ökar mest inom öppenpsykiatrin.

Dålig ekonomi är den främsta orsaken till att ohälsan ökat bland ungdomar.

– Det är väl belagt i flera studier att dålig ekonomi hör ihop med psykisk ohälsa. Att inte kunna försörja sig är ett hinder för att bli vuxen, säger Yvonne Forsell.

Unga och socialbidrag

Läs mer

Mary Mårtensson