108 700 ungdomar i Sverige arbetslösa

NYHETER

(AFTONBLADET)

De drömmer om ett arbete, men får inga jobb.

108 700 ungdomar under 30 år är arbetslösa.

Aftonbladet kan i dag presentera nya chocksiffror för ungdomsarbetslösheten.

Under hela 2000-talet har arbetslösheten bland unga under 30 år bara ökat och ökat. Den trenden fortsatte även 2005.

Det visar unik och färsk statistik bland 16–29-åringar som  108 700 unga under 30 var arbetslösa 2005.

 Antalet arbetslösa 16–29-åringar blev 16 100 fler 2005. En ökning med 17 procent.

 Sedan 2001 har antalet unga arbetslösa ökat med 50 000 – eller 81 procent.

Moment 22 för de unga

Över 100 000 unga är utan jobb. Det är som om en hel årskull vore utraderad från arbetsmarknaden. Det motsvarar ungefär antalet barn som föds i Sverige varje år.

Under lågkonjunktur är det främst ungdomar som drabbas av arbetslösheten. Och den som är arbetslös länge riskerar att bli utestängd för gott.

– Ju längre man hålls borta från arbetslivet, desto svårare blir det att komma in i det, säger Lars Dencik, professor i socialpsykologi vid Roskilde universitet i Danmark.

Utan jobb – ingen arbetslivserfarenhet. Utan arbetslivserfarenhet –inget jobb.

Det är moment 22 för arbetslösa ungdomar i dag.

– Ungdomars problem är främst att de saknar arbetslivserfarenhet, säger Samuel Engblom, analytiker på Arbetsmarknadsstyrelsen.

De ungdomar som löper störst risk för arbetslöshet är:

1. Unga utan gymnasieutbildning.

Utan studentexamen minskar chanserna till jobb med 20 procent.

– Bra utbildning är den viktigaste faktorn för att unga ska få jobb, säger Hans Tydén, utredare på Ams.

2. Unga som blir arbetslösa direkt efter gymnasiet.

Arbetslöshet orsakar ohälsa. Flera unga arbetslösa som hört av sig till Aftonbladet har varit sjukskrivna i olika omgångar. Andra äter antidepressiva läkemedel.

Medicin. I stället för jobb.

Så ser ”lösningen” ut för många arbetslösa ungdomar. Plötsligt är de inte längre en pinne i arbetslöshetsstatistiken – utan en pinne i sjukstatistiken.

Är man sjuk längre än ett år riskerar man att bli förtidspensionerad.

Fler kan få jobb i år

Människor slussas mellan olika socialförsäkringssystem. Från arbetslöshetsförsäkringen. Till sjukförsäkringen. Till förtidspension.

Ser ni någon ljusning för unga arbetslösa?

– Ja. Det kommer att bli en bättre arbetsmarknad för ungdomar redan under 2006. Men ungdomar utan gymnasieutbildning får det svårt på arbetsmarknaden även i fortsättningen, säger Torbjörn Israelsson, analytiker på Ams.

Ekonomens 3 enkla råd till unga som jagar jobb

Få får jobb via arbetsförmedlingen. Tre av fyra får jobb via kontakter.

Läs mer

Mary Mårtensson