Man frias från barnvåldtäkt

Döms till sexuellt utnyttjande

NYHETER

Svea hovrätt friade på torsdagen en man från våldtäkt mot barn. I stället döms han med hänvisning till HD:s kritiserade domar nyligen bara för sexuellt utnyttjande av barn.

Mannen var 22 år när brottet begicks och flickan var 13 år. Han döms nu till skyddstillsyn med föreskrift att underkasta sig psykiatrisk vård samt 80 timmars samhällstjänst. Fängelse, som är normalstraffet för sexualbrott mot barn, slipper han eftersom hovrätten anser att relationen varit ömsesidig och eftersom han har psykiska problem.

I tingsrätten friades mannen helt eftersom det inte ansågs styrkt att han känt till flickans rätta ålder.

Kammaråklagare Robert Näppi är bekymrad över den rättspraxis som Högsta domstolen skapat.

Nekar till sex

– Det framgår klart och tydligt av lagens förarbeten att frivillighet helt saknar betydelse när det handlar om en så ung person som här. Meningen var ju att personer som är upp emot 20 år inte skulle våga umgås med 13–14-åriga tjejer på det här sättet, säger Näppi till TT.

Mannen fick kontakt med flickan via sajten snyggast.se. De började träffas och hade enligt åklagaren samlag vid en handfull tillfällen.

Mannen nekar till att ha haft sex med flickan. Han säger att han inte visste att hon var under 15 år. Men hovrätten tror inte på honom. Han har själv ljugit och påstått sig vara 19 år.

Inte vuxen och barn

Det som gör att hovrätten inte dömer för våldtäkt mot barn är alltså att förhållandet varit ömsesidigt och att flickan i många avseenden varit drivande. Flickan ger ett relativt moget intryck medan mannen framstår som relativt omogen, skriver hovrätten.

”Förhållandet mellan 22-åringen och 13-åringen har inte haft karaktären av en relation mellan en vuxen och ett barn, utan snarare mellan en äldre och en yngre tonåring”. Brottet är därmed mindre allvarligt, anser hovrätten.

Åklagaren tolkar rättsläget som att det nu är ganska riskfritt för män i aktuell ålder att ha sex med flickor under 15 år.

– Det går inte att göra lagen tydligare med mindre än att man skriver in att ”frivillighet saknar betydelse” i själva lagtexten. Ett alternativ är att köra upp ytterligare ett fall i HD och låta dem avgöra det i plenum, det vill säga att samtliga justitieråd deltar. HD:s tidigare domar var nämligen oeniga, säger Näppi.

Fakta: Våldtäkt mot barn

Ewa Tures/TT