Hells Angels läkare varnas

Men mc-gängets medlemmar får fortsatt sjukpension

NYHETER

En läkare i Stockholm varnas för att ha sjukskrivit patienter – utan att ha undersökt dem ordentligt.

Läkaren är samme man som sjukskrivit flera Hells Angels-medlemmar.

Läkaren anmäldes till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) för att ha sjukskrivit patienter utan någon egentlig undersökning. Vid en granskning av läkarens patientjournaler fann man flera brister.

I beslutet står bland annat att "de kliniska undersökningarna av patienterna är mycket summariska och leder oftast till långa sjukskrivningar, som sedan förlängs med en till flera månader i taget."

I de journaler som granskats finns fall där patienter har sjukskrivits utan varken motivering eller behandling under sjukskrivningen. I ett fall framgår inte heller av journalanteckningarna hur lång sjukskrivningstiden har varit.

Självmordstankar

Läkaren har också förskrivit antidepressiva läkemedel till patienter på oklar grund och utan att följa upp behandlingen.

En patient har uppgett att han haft självmordstankar, men läkaren har inte gjort någon riskbedömning.

Tidigare har aftonbladet.se berättat att polisen planerar ett samarbete med Försäkringskassan i den fortsatta satsningen mot den grova, organiserade brottsligheten och de kriminella mc-gängen.

Stockholmspolisens avslöjade för en månad sedan att upp emot 70 procent av medlemmarna i Hells Angels Stockholmsavdelning är sjukpensionärer. Anledningen är att de säger sig lida av depression.

Sex av medlemmarna har fått sina diagnoser av den nu varnade läkaren.

Beslut står fast

Trots varningen kan Försäkringskassan inte riva upp beslut som grundats på läkarens bedömningar.

– Enligt lag kan vi inte göra det bara på grund av att läkaren fått en varning. Vi måste få andra signaler som är kopplade till ett specifikt fall, säger Thomas Jacobsson, försäkringsöverläkare på Försäkringskassan i Stockholm.

Den varnade läkaren kan överklaga HSAN:s beslut till länsrätten. Överklagan ska göras inom tre veckor från det att man fått del av beslutet.

Johan Edling