Färre långtidssjuka – utom bland unga

NYHETER

(AFTONBLADET)

Nästan 5 000 unga människor under 30 år är långtidssjuka.

De har varit sjukskrivna i minst ett år.

– De ungas problem är inte på väg att lätta, säger Bertil Thorslund på Försäkringskassan.

Antalet sjuka ökade i alla åldrar i början av 2000-talet, men minskar sedan 2003. Det gäller också de unga under 30.

Däremot så har andelen långtidssjuka – bland unga sjuka – ökat under hela 2000-talet.

Samtidigt minskar den andelen i alla andra åldersgrupper efter 2003.

Minskar mindre

– Problemet är att de långvariga sjukfallen inte minskar bland unga som för resten av befolkningen, säger Bertil Thorslund, analytiker på försäkringskassan.

I november 2005 var ­totalt 17 057 av 16–29-åringarna sjukskrivna.

Var fjärde var långtidssjukskriven – i minst ett år – totalt 4 757 unga.

Nästan varannan hade varit sjuk i ett halvår eller mer.

På fem år har andelen långtidssjuka fördubblats – från 13 till 23 procent – i åldern 20–24 (från 2000 till 2005).

Psykiska problem vanligast

En tredjedel av alla unga sjuka har psykiska diagnoser.

En tredjedel har sjukdomar i rörelseorganen.

En tredjedel har andra sjukdomar.

Det som tilltar och är vanligast i dag är psykiska diagnoser, som ångest, depressioner, fobier och ätstörningar.

– Unga kvinnor har det svårast. De har ofta psykiska diagnoser, säger Stig Orustfjord, försäkringsdirektör på Försäkringskassan.

Stor risk bli utslagen

Varför har andelen långtidssjuka ökat bland unga?

– Jag tror det beror på hur samhället utvecklas – om det finns plats för dig eller inte. Om det är svårt att komma in på arbetsmarknaden, så är det inte konstigt om människor mår psykiskt dåligt. Psykisk ohälsa, som debuterar i unga år, är också något man bär med sig länge, säger Stig Orustfjord.

– Det är stor risk för att man inte kommer tillbaka på arbetsmarknaden, om man blir långtidssjukskriven som ung. Unga har en lösare koppling till arbetsmarknaden.

Läs mer:

Tidigare:

Mary Mårtensson