Arbetslöshet leder till sjukskrivning

Orter med hög arbetslöshet har också hög sjukfrånvaro

NYHETER

(AFTONBLADET)

Om arbetslösheten är hög i ett län ökar andelen sjukskrivna.

Det visar en studie av Mårten Palme, professor i nationalekonomi.

I studien jämfördes arbetslöshetsnivån i Sveriges olika län 1999 med förändringen i sjuktalet mellan 1999 och 2004.

Studien visade att på orter med hög arbetslöshet är även sjukfrånvaron hög.

– Ju högre arbetslösheten var i ett län 1999 desto mer hade sjukfrånvaron ökat därefter, säger Mårten Palme.

Varför påverkar arbetslösheten andelen sjukskrivna?

– Jag tror att det beror på att socialförsäkringarna fungerar som kommunicerande kärl. Om man får ersättning från en försäkring, så är sannolikheten stor att man går över till nästa försäkring. De som får a-kassa har en tendens att gå över till andra försäkringar, säger Mårten Palme.

Storstäderna ligger bättre till

Per-Olof Östergren, professor i socialmedicin vid Lunds universitet, bekräftar resultatet av studien.

– Vi ser i dag stora geografiska variationer när det gäller sjukskrivningar och förtidspensioner. Det beror i första hand på variationer i arbetsmarknaden – och inte på ohälsa. Där ligger storstadsregionerna bättre till än glesbygden och norrlandslänen, säger han.

Läs mer:

Mary Mårtensson