Skolan behöver rättning!

Patrik, 22, vikarierar som lärare och ser att många barn mår dåligt i skolan

NYHETER

Som lekman i ämnet blir jag fruktansvärt upprörd när jag ser hur skolsystemet fungerar i dag. Eller hur det inte fungerar.

I två års tid har jag vikarierat på olika skolor i min kommun. Lika länge har jag följt med i diskussionen om hur illa ställt det är med kvaliteten på undervisningen och hur skolans resurser sakta men säkert dras in.

Skolan måste reformeras, det är jag övertygad om att de flesta håller med om, men på sättet det utförs är fruktansvärt. Många av barnen som går i grundskola nu kommer inte att gå vidare med tillräckliga kunskaper. De ges sämsta möjliga förutsättningar från start och kommer att få lida för det genom hela livet.

De föräldrar som skyller på lärarna för att deras barn blir förbisedda eller nertryckta i skolan bör tänka ett steg längre. Lärarna är inga supermänniskor, lärare kan inte vara överallt samtidigt lika lite som någon annan. Att undervisa ska vara deras största uppgift, men hur ska det gå till när halva tiden går åt att uppfostra barnen, och andra halvan av tiden går åt till föräldramöten, utvärderingar, kunskapstester etc?

Grundproblemet ligger i att pengar tas från skolan istället för att tvärtom utöka dess resurser. Våra barn är samhällets arvtagare, och det som så tydligt är det viktigaste vi har i samhället har lägsta prioritet. Hur tänker man då hos dagens regering?

De som har det svårt i skolan får inte den hjälp de behöver och de barn som inte får rätt uppfostran hemifrån har nu inte ens skolan att falla tillbaka på. Vem tar hand om dessa barn när varken hemmet eller skolan hjälper till? Svaret är mycket enkelt. Dessa barn leds in i en återvändsgränd med vård på olika anstalter som det mest troliga målet. Om det tycks vara ett extremt antagande så har vi beviset inom 10 år då våra förstaklassare går ut grundskolan.

I nuläget mår många barn inte bra av att gå i skola. Stress, grupptryck, mobbning och utseendefixering är bara några av de negativa effekterna barn får av skolan idag och personligen kommer inte jag att skaffa barn så länge skolsystemet fungerar som det gör idag. Det vore att riskera mitt presumtiva barns liv.

Patrik Nordlund , Lunarsmeknamn: DiceS