Sjukt att sätta betyg på uppförande

Emma, 18, tror att det leder till sämre självförtroende bland eleverna

NYHETER

Att man ska börja betygsätta elevernas uppförande tycker jag verkligen är helt sjukt! Varför ska sättet en person är på betygsättas?

Måste du ändra på dig bara för att du ska få bättre betyg?

Du går i åk 9 och längtar tills att få börja gymnasiet och träffa nya människor. När du väl börjar där så får du höra att dina betyg kan sjunka på grund av att du är som du är. Då inser du att du måste förändra ditt sätt att vara och då får ju folk omkring dig lära känna en helt annan person än vad du egentligen är. Man riskerar att få ett sämre betyg bara för att man är den man är.

På lektionen kanske du blir tillfrågad vad du tycker och då tänker du ”Om jag ska säga det jag tycker så kanske mitt betyg kommer att sänkas.” Då kanske det är bättre att hålla med någon i klassen som tycktes ha ett bra svar.

Det kommer att sänka ens självförtroende otroligt mycket. Du kanske hamnar bakom personen som lärarna tycker har bra svar på allting och du vågar inte säga vad du tycker utan bara hänger med. Då kommer du aldrig att få göra dig hörd.

Alla har inte samma åsikter om allting, alla tycker inte lika. Så är det ju och det måste även lärarna försöka förstå, man kan inte börja betygsätta en person utifrån den personlighet man har!

Där jag bor så hänger en viss del av betyget på hur du uppför dig. Vilket, jag säger det igen: ”Det är sjukt”.

Jag har själv haft erfarenhet av att mitt betyg har sänkts när jag sagt som jag tycker och lärarna inte håller med utan påpekar att man har fel inställning.

Men vad är det som ger en lärare rätten till att säga att man har fel inställning till vissa saker?

Alla människor har ju olika tänkesätt. Vad är det som ger en människa rätten att ändra på en annans tänkande och sätt att vara?

En elev ska inte behöva ändra på sitt uppförande bara för att få bättre betyg. Jag tycker att en lärares uppgift är att lära, inte bedöma olika personers sätt att vara.

Man ska acceptera människor som dom är.

Vi elever måste acceptera lärarna som dom är, varför kan inte dom acceptera oss som vi är?

Emma Halvarsson , Lunarnamn: E_Halvar_H

ARTIKELN HANDLAR OM