Fler dog på jobbet i fjol

Stormen Gudrun bakom ökningen i dödsstatistiken

NYHETER

Antalet människor som dog i arbetsplatsolyckor ökade förra året jämfört med 2004.

61 personer fick sätta livet till, varav sex var kvinnor visar statistik från Arbetsmiljöverket.

Foto: Anders Deros
Fler döda Antalet döda i arbetsplatsolyckor ökade förra året. Uppröjningsarbetet efter stormen Gudrun skördade tio liv.

Verkets generaldirektör Kenth Pettersson är bekymrad över ökningen, men säger:

– Jag hoppas 2005 är ett undantag och att den långsiktiga utvecklingen mot färre dödsolyckor fortsätter. Människor ska inte behöva riskera att skadas, än mindre att dö, i jobbet.

Minskat sedan 80-talet

Det som krävs är enligt Kenth Pettersson mer fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete.

I ett längre perspektiv har antalet årliga arbetsplatsolyckor minskat. 1980-1985 dog i medeltal 161 människor per år på jobbet. 1990-1995 dog i medel 140 människor per år. Under de sex första åren på 2000-talet ligger snittet på 64 dödsfall per år.

14 egna företagare

Av de 67 personer som omkom på jobbet 2005 var 53 anställda. 14 var egenföretagere.

Uppröjningsarbetet efter stormen Gudrun krävde tio liv och anges som en av huvudorsakerna till ökningen. Sjutton människor dog i person– eller lastbilsolyckor i tjänsten.

De mest drabbade näringsgrenarna är jord- och skogsbruk, transport/kommunikation, byggverksamhet och tillverkningsindustri.

Antalet dödsolyckor:

Robert Triches