Kraftig ökning av unga pensionärer

NYHETER

(AFTONBLADET)

Antalet unga förtidspensionärer mellan 20 och 29 år har ökat kraftigt under 2000-talet.

Sedan 1999 med hela 65 procent.

Förra året blev de 2000 fler. Och ökningen bara fortsätter.

Begreppet förtidspensionär skrotades 2003 för dem under 30 år och ersattes av aktivitetsersättning.

-Det är en markering att vi har bytt namn. Det ska inte vara ett livslångt bidrag, säger Karin Mattson, försäkringsansvarig på försäkringskassan.

Aktivitetsersättning ges till unga mellan 19 och 29 år som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionshinder.

Förtidspension kunde man få på livstid. Aktivitetsersättning beviljas bara för max tre år i taget.

Ska ge uppmuntran

-Vi aktar oss noga för begreppet förtidspensionär. Det låter som att man aldrig mer ska arbete. Bara ordet kan göra att man aldrig mer kommer tillbaka till arbetslivet, säger Bertil Thorslund, analytiker på försäkringskassan.

-Aktivitetersättning handlar i stället om att man kommer att vara borta från arbetslivet en kort tid.

Aktivitetsersättning ska uppmuntra till aktivitet - hobby, kurs eller studier.

- Försäkringskassan jobbar mycket mer aktivt med den här gruppen än vi gjorde med unga som tidigare fick förtidspension, säger Karin Mattsson.

70 procent av de unga förtidspensionärerna har psykiska sjukdomar. En av fyra har ångest, depressioner, fobier. Ingen annan åldersgrupp har så stor andel psykiska diagnoser.

Allt fler psyksjuka

-De psykiska diagnoserna ökar mest bland unga förtidspensionärer, säger Stig Orustfjord, försäkringsdirektör.

Många slussas direkt från långtidssjukskrivning till aktivitetssersättning.

Andra går direkt från skolan till förtidspension.

- Det finns de som aldrig kommer att komma ut i arbetslivet, säger Bertil Thorslund.

Varför ökar antalet unga förtidspensionärer?

-För att antalet långtidssjuka ökat. Om man är sjuk längre än ett år, så ska man ha aktivitetsersättning, säger Stig Orustfjord.

- Det är jätteallvarligt att unga startar livet så här. De riskerar att bli morgondagens fattigpensionärer. De får försörjningen tryggad på kort sikt. Men på lång sikt blir de nyfattiga.

Läs mer:

Tidigare:

Mary Mårtensson