Risk för översvämningar i vårflodens spår

NYHETER

Mycket snö på marken, vårvärme och regn.

Nu kommer vårfloden med risk för överfyllda vattendrag, översvämmade vägar och vattenfyllda källare.

Foto: bengt kulén
Vårfloden kommer att bli kraftigare i år än normalt. Nu uppmanar Räddningsverket kommunerna i främst södra Sverige att höja beredskapen.

Vårfloden i södra Sverige har kommit i gång. De närmaste dagarna räknar SMHI med att det mesta av snön i Skåne kommer att töa.

– Det blir en kraftigare vårflod än normalt, säger Göran Lindström, vakthavande hydrolog hos SMHI, till TT.

Det är den långa, kalla och snörika vintern som gör att vattentillströmningen blir mer omfattande än normalt eftersom mycket vatten ligger lagrat nu när värmen väl slår till.

Stiger i dagar

Nivåerna i vattendragen kommer att fortsätta stiga under ett par dagar i början av veckan, enligt SMHI.

Räddningsverket uppmanar därför kommunerna i främst södra Sverige att höja beredskapen.

– Plötslig värme i kombination med mycket regn innebär risk för översvämning och det finns skäl att fundera över vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att förhindra eller begränsa skador som kan orsakas av höga flöden, säger Barbro Näslund Landenmark, Räddningsverkets expert på naturolyckor.

Dubbelt med vatten

Det är i första hand hur mycket vatten som snön innehåller som är avgörande, inte hur tjockt snötäcket är. I Götaland och Svealand är vatteninnehållet på många platser dubbelt så högt som normalt. På vissa till och med tre gånger så högt.

Enligt Räddningsverket har länsstyrelser och kommuner i södra och mellersta Sverige tagit risken på allvar och höjt beredskapen.

I till exempel Jönköpings län uppmanar länsstyrelsen dammägare och fastighetsägare att förbereda sig på att vattendrag som mindre bäckar och åar kommer att svämma över.

Och i Sörmland kallade länsstyrelsen i slutet av förra vecken till möte i Trosa för att varna för vad den häftiga snösmältningen kan ställa till med.

Varg Gyllander/TT