De borrar sig rakt in i vulkanen

Island ska bli framtidens Kuwait

NYHETER

Forskarna borrar sig rakt in i vulkanen.

Målet är att omvandla den enorma hettan till energi.

-Island kan bli Nordens Kuwait, säger kraftverkschefen Albert Albertsson.

”Vis tack ner termometer men den bara smälte”. säger geologen bakom projektet på Island.

Redan för 20 år sedan fick geologen Gudmundur Omar Friedleifsson idén efter att ha stuckit ner en termometer i ett vulkaniskt hål.

-Vi smälte den. Den skulle klara 380 grader, men den bara smälte. Det kan ha varit 400 eller till och med 500 grader varmt, säger han till BBC.

Enormt mycket värme

Då insåg han hur mycket energi som kunde utvinnas från de vulkaniska bergen.

På djupet är grundvattnet långt över 100 grader, men trycket gör det flytande.

-På ytan kokar du dina ägg vid 100 grader, men vill du göra det på 2500 meters djup krävs det 350 grader, säger Friedleifsson.

Forskningsprojektet genomförs inte bara för energiproduktionens skull.

Kan exportera energi

Det är första gången som geologer har möjlighet att borra sig ner mitt i hjärtat av en vulkan och de vill lära sig mer om värmeflödet och den kemiska miljön djupt ner i berget.

Kraftverkschefen Albert Albertsson ser stora möjligheter för Islands ekonomi.

-I slutet av århundradet kan Island bli Nordens Kuwait genom att exportera energi i form av flytande väte, säger han till BBC.

Johan Edgar