4 av 10 unga män kan rösta främlingsfientligt

Stor skillnad mellan pojkar och flickor i Ungt vals undersökning

NYHETER

Bland unga män mellan 15 och 22 är hela 40 procent positiva till att rösta på ett främlingsfientligt parti.

Det visar Ungt vals enkät från förra veckan.

16 procent av tjejerna tycker detsamma.

På frågan Skulle du kunna tänka dig att rösta på ett främlingsfientligt parti? svarar de flesta: ”nej aldrig i livet”. Men hela 3 av 10 killar svarar: ”javisst” och 1 av 10 svarar ”kanske”. Bland tjejerna är siffran betydligt lägre.

– Det här är en ganska hög siffra. Det som är mest oroväckande är att så många har en bestämd uppfattning och svarar javisst, säger José Alberto Diaz som är forskningsledare på Integrationsverket.

Stora skillnader

Ungt vals nätenkät förra veckan besvarades av 127 000 personer. Resultaten visar att det är stora skillnader mellan killar och tjejer. Unga är också mer benägna att svara ja än äldre.

– Det är svårt att svara på varför det ser ut så här men en tanke är att yngre killar känner sig hårt utsatta för konkurrens, i skolan och inför arbetslivet. Det borde ju även gälla tjejerna, men killarna kanske upplever det som hårdare. Kvinnor brukar generellt vara mer positivt inställda till integration och mångfald, säger José Alberto Diaz.

Han jobbar just nu med att sammanställa en attitydundersökning från 2005 där 2 600 svenskar svarat på en postenkät om invandrare, den så kallade Integrationsbarometern.

Mordet på Fadime påverkade

I undersökningen ställs bland annat frågan: Om det vore val idag kan du tänka dig att rösta på ett politiskt parti som vill inskränka invandrares rättigheter?

2004 svarade en fjärdedel: Ja, absolut eller ja, kanske.

De flesta som svarade ja är män mellan 16 och 29 år eller över 65 år. De är grundskoleutbildade, bor på landet eller i en mellanstor stad och har medelinkomst.

Siffrorna för 2005 ligger kvar på samma nivå som 2004.

– De har sjunkit gradvis sedan 2002, då hade vi en topp som kan ha berott på Fadimemordet. Det var rättegång under våren och en väldigt stor debatt, säger säger José Alberto Diaz.

2002 svarade en tredjedel av befolkningen ja på frågan.

Många är osäkra

Att så många som 27 procent är osäkra och svarar vet ej på Ungt vals fråga, vill Diaz inte tolka in för mycket negativt i.

– Många har nog inte funderat på hur de ska rösta. De som har svarat är unga och har kanske röstat max en gång och en del har inte rösträtt än. Det kanske är så att man har lite fientliga känslor, men att ta steget att rösta på ett sånt parti är stort, säger José Alberto Diaz.

Så svarade läsarna på Ungt vals fråga

Fråga: Skulle du kunna tänka dig att rösta på ett främlingsfientligt parti?

Integrationsverkets undersökning

Fler frågor som ställdes:

Främlingsfientlighet och rasism

Karin Abrahamsson ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM