Olyckorna ökar i 30-zonerna

Stockholmarna vägrar lätta på gasen

Foto: MALIN ARNESSON
kör för fort I februari förra året infördes 30-zoner i Stockholm. Men trafikkontorets mätningar visar att 85 procent av bilisterna struntar i att följa de nya hastighetsbegränsningarna.
NYHETER

För ett år sedan infördes 30-zonerna i Stockholm.

Resultat: fler olyckor och för höga hastigheter.

Den 14 februari förra året infördes 30-zoner i Stockholm. Syftet var att öka trafiksäkerheten.

Men i stället har olyckorna ökat. Både inom nya och gamla 30-zoner, det visar trafikkontorets första utvärdering.

– Vi vet inte exakt vad det beror på. Men det går för fort i 30-zonerna. Enligt våra mätningar kör 85 procent av bilisterna 40 kilometer i timmen där, säger Annika Feychting på trafikkontoret.

Stor förvirring råder

Ett problem är att det råder stor förvirring om var 30-zonerna ligger.

Var tredje stockholmare vet inte om de bor vid en gata som omfattats av förändringen, enligt trafikkontoret.

Nu tar staden till nya åtgärder för att pressa ned hastigheten: polisövervakning, fysiska trafikhinder och information.

– Till hösten ska vi starta försöksverksamhet för att tydliggöra zonerna, säger Annika Feychting.

Lugnande verkan

Men totalt sett har införandet av 30-zoner haft en lugnande verkan på Stockholmstrafiken.

Olyckorna har minskat med 10 procent på huvudgatorna.

– Det är fortfarande många som kör för fort men medelhastigheten över hela stan har sjunkit, säger Mats Baakki, chef för trafikpolisen i Stockholm.

Trafikkontoret vill förtydliga att det på grund av otillräcklig kvalitet på olycksdata och för kort utvärderingstid inte går att säkert säga varför antalet olyckor i nya och gamla 30-zoner har ökat.

Olyckorna i siffror

Läs mer

Miranda Sigander