Diskriminerade lesbiska - får sänkt skadestånd

Krögaren avvisade par som pussades på restaurangen

NYHETER

Stockholm (TT)

Högsta domstolen (HD) sänkte på tisdagen skadeståndet för den krögare som diskriminerat ett lesbiskt par, som han avvisade sedan de kysst varandra på hans restaurang på Kungsholmen i Stockholm.

Krögaren döms nu att betala 15000 kronor i stället för de 50000 kronor som Svea hovrätt dömde honom till. Han friades i tingsrätten.

Homo, ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuella läggning, är både glad och besviken.

– Det är viktigt för att domen visar att man inte får diskriminera någon på grund av sexuell läggning. Samtidigt har HD ignorerat de EG-rättsliga regler som säger att skadeståndsnivåerna i sådana här fall ska vara ”avskräckande”, säger Homo Hans Ytterberg till TT.

Hans slutsats blir att man måste fundera på om lagen måste ändras så att man tydligt skriver in att skadestånden ska vara avskräckande.

Köpa sig fria

– Det blir annars lätt för näringsidkare att köpa sig fria, säger Ytterberg.

Paret avvisades från restaurangen i juli 2003 sedan de kysst varandra i toalettkön. Enligt paret avvisades de för att de är homosexuella. Krögaren hävdar i stället att orsaken var att de uppträdde störande.

HD anser det klarlagt att avvisningen berodde på att kvinnan kramat och pussat en person av samma kön. Normalt torde inte personer som visar varandra ömhetsbetygelser bli tillsagda eller avvisade. Hon har alltså diskriminerats på grund av sin homosexuella läggning, slår HD fast.

Jämför våldtäkt

När det gäller skadeståndet för HD ett längre resonemang. Man jämför med diskriminering inom arbetsrättens område, där någon till exempel kan få sparken. Sådan diskriminering kan ofta få bestående eller långvariga effekter.

I det aktuella fallet har diskrimineringen begränsats till att kvinnan fått en tillsägelse att sluta pussas och att hon blivit avvisad. Det har inte medfört några bestående praktiska effekter trots att kränkningen är allvarlig, anser HD.

HD jämför också med de belopp som betalas ut som ersättning för kränkning, vid mordförsök 100000 kronor och vid våldtäkt 75000 kronor.

Den här typen av skadestånd bör inte fjärmas alltför mycket från de ersättningsnivåer som gäller inom den allmänna skadeståndsrätten, anser HD.

Tidigare:

Ewa Tures/TT