Miljödomstol kräver specialstyrka vid Oskarshamnsverket

”Risk för miljökatastrof i händelse av attack”

NYHETER

Kärnkraftverket borde skyddas av en beväpnad styrka.

Det tycker miljödomstolen i Växjö.

Bakgrunden är risken för en miljökatastrof i händelse av en attack som orsakar radioaktivt utsläpp.

Det är Miljödomstolen i Växjö som i ett yttrande till regeringen lägger fram kravet på en beväpnad styrka, förlagd till kärnkraftverket i Oskarshamn.

Styrkan är enligt domstolen ett krav för den fortsatta driften.

Domstolen gav i uppdrag åt Totalförsvarets forskningsinstitut FOI att analysera skyddet runt anläggningen - både till lands och sjöss.

Experterna på FOI har gjort bedömningen som ligger till grund för Miljödomstolens yttrande.

Bland experterna som yttrat sig finns Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.

– Vi har gått på det som SKI satt upp i sin hemliga hotbild, säger Joakim Hägvall, som suttit som sakkunnig i ärendet för FOI:s räkning.

– Den hotbild SKI har kommit med är inte orealistisk på något sätt. Om sedan någon verkligen vill angripa kärnkraftverket kan inte jag avgöra.

Säpo håller hotbild hemlig

Säkerhetspolisen vill inte kommentera kravet från Miljödomstolen i Växjö om en väpnad styrka vid Oskarshamns kärnkraftverk.

Man vill inte heller kommentera om Säpo anser att det finns en hotbild.

- Vi har en klar och avgränsad uppgift och kärnkraftverken skyddas av den lokala polisen, säger Anders Thornberg, informationschef vid Säpo.

Om det föreligger någon hotbild mot Oskarshamnsverket skulle Säpo inte avslöja det för allmänheten.

- Säpos roll är att bekämpa terrorism och beskriva hotbilder. Och vi meddelar de som är ansvariga för att skydda enheter. Men det är inget vi redovisar offentligt.

Anders Thornberg berättar att rikspolissstyrelsen fått in en begäran om yttrande om rapporten om säkerheten vid Oskarshamn.

- Eftersom vi har en säkerhetsskyddsrotel så tittade dom på det här ur säkerhetsperspektiv. Vi kom fram till att de föreskrifter som redan finns och som är SKI:s var bra.

"Domstolen har fel"

SKI, Statens kärnkraftsinspektion, är den som har ansvar för tillsynen.

- Ett teoretisk hotbild är vi skyldiga att ta fram. utifrån den baserar vi skyddet. Men det innebär inte att vi har en hotbild, säger SKI:s informationschef Anders Jörle.

Han berättar att SKI inte delar Miljödomstolens uppfattning.

- Vi tycker inte miljödomstolen har rätt i den här frågan. Säkerheten är bra som den är i Oskarshamn.

Enligt SKI uppfyller Oskarshamnsverket de normer som internationella kärnkraftorganet IAEA ställt upp

- Det finns ett skalskydd som tar tid att tränga igenom. Och det finns tillgång till insatsstyrkor.

- Skyddet är dessutom uppbyggt kring en analys och Säpo, rikspolisen och FOI har varit med och tagit fram det, säger Jörle.

Enligt honom har miljödomstolen i Växjö gjort en missbedömning.

- Det fysiska skyddet är ett stort paket av åtgärder och vi menar att man sett lite för snävt på frågan.

”Skyddet fullgott”

Det är nu upp till regeringen att avgöra om det ska bli en ständigt närvarande beväpnad styrka eller inte i Oskarshamn.

Frågan kompliceras av att det finns två parallella lagstiftningar - miljöbalken och kärntekniklagen.

- Och enligt kärntekniklagen, som vi tillämpar, är det fysiska skyddet fullgott, säger Anders Jörle.

Mia Carron, Caroline Olsson